of filter op
820 artikelen gevonden.
PDF
BMM Bulletin 2002 / 96 (1)

BMM Bulletin 2002 / 96 (1)

THEMANUMMER DEPOT TE KWADER TROUW LE DEPOT DE MAUVAISE FOI

 

Artikel 4 lid 6 BMW in nieuw perspectief door een drietal impulsen: Intergro/Inter buy, From A to Zinc en Europees recht

Mr. A. Tsoutsanis

 

Winner Taco: Terug naar de letter van de...

PDF
BMM Bulletin 2001 / 95

BMM Bulletin 2001 / 95

REDACTIONEEL DE LA REDACTION

 

Oneerlijke mededing en merkenrecht - Concurrence deloyale et droit des marques

Willem Hoorneman

 

THEMANUMMER ONEERLIJKE MEDEDINGING EN MERKENRECHT - CONCURRENCE DELOYALE ET DROIT DES MARQUES

 

Concurrence del...

PDF
BMM Bulletin 2001 / 94

BMM Bulletin 2001 / 94

REDACTIONEEL DE LA REDACTION

 

Handelsnaamrecht - Le nom commercial

Willem Hoorneman

 

THEMANUMMER HANDELSNAAMRECHT - EDITION SPECIALE

LE NOM COMMERCIAL

 

De bescherming van de handelsnaam naar Belgisch recht - raakvlakken met het Merkenr...

PDF
BMM Bulletin 2001 / 93

BMM Bulletin 2001 / 93

REDACTIONEEL - DE LA REDACTION

 

Vervuiling merkenregister - Pollution du registre des marques

Willem Hoorneman

 

THEMANUMMER - EDITION SPECIALE

 

Een schoner register: een brug te ver?

Marlous Hilders

 

Interview: Hoe ziet het Benelux ...

PDF
BMM Bulletin 2001 / 92

BMM Bulletin 2001 / 92

REDACTIONEEL - DE LA REDACTION

 

Marktonderzoek - Les enquêtes de marché

Willem Hoorneman

 

THEMANUMMER MARKTONDERZOEK EDITION SPECIALE LES ENQUÊTES

DE MARCHÉ

 

Het marktonderzoek en de inbreukvraag ex art. 13A lid 1 sub b BMW

prof. mr. W...

PDF
BMM Bulletin 2000 / 91

BMM Bulletin 2000 / 91

INHOUD

 

Wat is een bekend merk?

Paul Reeskamp

 

Bescherming tegen verwatering of verwatering van bescherming?

Gregor Vos

 

Rechtsvergelijking

 

Jurisprudentie

Fitnessworld/Adidas • Chevy. Giorgio c.s/Tatari. Davidoff. Marca Mode/Adidas...

PDF
BMM Bulletin 2000 / 90

BMM Bulletin 2000 / 90

INHOUD

 

Nevenvorderingen in Belgische inbreukzaken

Philippe Péters

 

Schadevergoeding naast winst afdracht (In de Aw, WNR, ROW 1995, BMW en BTMW)

Tobias Cohen Jehoram

 

Rechtshandhaving in het Nederlandse kort geding

Willem Hoorneman

 

...
PDF
BMM Bulletin 2000 / 89

BMM Bulletin 2000 / 89

INHOUD

 

Wereldwijde putting op de politieke agenda

Willem Hooroman

 

Questionaire Exhaustion of rights

Stephen Whybrow, Klaus Ikas, Annick Lecomte

 

Exhaustion in Eastern Europe

Slobodan Petosevic

 

Enkele arresten van het HvJEG inzake...

PDF
BMM Bulletin 2000 / 88

BMM Bulletin 2000 / 88

INHOUD

Praktische uitwerking toepassing EU Vo3295/94 in Nederland

Ronald Brohmien ram Husken

 

Toepassing van de piraterijverordening in België op het vlak van merkenrechten Liesbeth Weynants

 

Mogelijkheden van bestrijding van piraterij in ...

PDF
BMM Bulletin 1999 / 87

BMM Bulletin 1999 / 87

REDACTIONEEL - DE LA REDACTION

 

Vijfentwintig jaar BMM - Les 25 ans du BMM

Willem Hoorneman

 

THEMANUMMER 25 JAAR BMM

EDITION SPECIALE LES 25 ANS DU BMM

 

Ontwikkelingen Benelux en het Merken- en tekeningen- en modellenrecht

mr Albert Sn...

PDF
BMM Bulletin 1999 / 86

BMM Bulletin 1999 / 86

REDACTIONEEL - DE LA REDACTION

 

Over weigeringen en inschrijvingen

Willem Hoorneman

 

THEMANUMMER WEIGERINGEN - EDITION

SPECIALE REFUS DE PROTECTION

 

De slagboom van het Benelux Merkenbureau

mr Ton Artz

 

Inburgering en uitburgering

...
PDF
BMM Bulletin 1999 / 85

BMM Bulletin 1999 / 85

REDACTIONEEL

 

Het Gemeenschapsmerk

Willem Hoorneman

 

THEMANUMMER HET GEMEENSCHAPSMERK

 

The Community Trade Mark after Three Years

Alexander von Mühlendahl

 

Benelux vreemde elementen aan het Gemeenschapsmerk

Willem Hoorneman en Grego...

PDF
BMM Bulletin 1999 / 84

BMM Bulletin 1999 / 84

Nieuwe leden

 

Van het Bestuur

 

Van de Redactie

 

ARTIKELEN

 

Ons toekomstige recht: de modellenrichtlijn

door Mr. H.M.H. Speyart

 

Slaafse navolging en 14 lid 5 BTMW:

Een rechtspraakoverzicht door Mr. C.W. Noorda.

 

Beperking van h...

PDF
BMM Bulletin 1998 / 83

BMM Bulletin 1998 / 83

Inhoud / Sommaire

 

NIEUWE LEDEN

 

VAN DE REDACTIE

 

RECTIFICATIE

 

MEDEDELINGEN/ANNONCES

 

ARTIKELEN/ARTICLES

 

Met Puma/Sabel terug in de tijd

Mr. D. van Oostveen

Mr. E.J. Arkenbout

Mr. G.J. van de Kamp

Mr. P.L. Reeskamp

 

ECTA...

PDF
BMM Bulletin 1998 / 82

BMM Bulletin 1998 / 82

Inhoud / Sommair

 

PERSONALIA

 

MEDEDELINGEN/ANNONCES

 

VERSLAG BESTUURSVERGADERING

 

BMM EXAMEN 1998

 

BEANTWOORDING VRAAG 4-BMM-EXAMEN 1997

 

WIM MAK AWARD 1997

 

VOORJAARSVERGADERING (FOTO'S)

 

ARTIKELEN/ARTICLES

 

Marten Boum...

PDF
BMM Bulletin 1998 / 81

BMM Bulletin 1998 / 81

Inhoud / Sommaire

 

PERSONALIA

 

MEDEDELINGEN/ANNONCES

 

ECHTERNACH

 

ARTIKELEN/ARTICLES

 

Bert Oosting

DE CROSS-BORDER INJUNCTION: DE STAND VAN ZAKEN EN DE TOEPASSING IN HET MERKENRECHT

 

Mr. H. Struik

MERK IN VORM

Bescherming van ...

PDF
BMM Bulletin 1997 / 80

BMM Bulletin 1997 / 80

MEDEDELINGEN / ANNONCES

 

PERSONALIA

 

OPROEP BMM-EXAMEN 1998

 

BMM EXAMENREGLEMENT 1997

 

ARTIKELEN / ARTICLES

E.H. Bakker

Open brief aan de heer E.L. Simon.

 

Mr. Marten Bouma

Buitenland rubriek

 

Mr Tjeerd F.W. Overdijk

Merke...

PDF
BMM Bulletin 1997 / 79

BMM Bulletin 1997 / 79

MEDELINGEN / ANNONCES

 

PERSONALIA

 

BMM EXAMENVRAGEN 1997

 

ARTIKELEN / ARTICLES

M. van der Dussen

ECTA Conferentie Stockholm 1997

 

J.A.F. Considine

Met het Benelux Merkenbureau naar Sofia

 

A. Gomez de Mesquita

The Quandary

 

J...

PDF
BMM Bulletin 1997 / 78

BMM Bulletin 1997 / 78

MEDELINGEN / ANNONCES

 

PERSONALIA

 

NIEUWE LEDEN

 

VERSLAG BOC BIJEENKOMST 14 januari 1997

 

SPAANSE PEPERS

De andere kant van het OHIM

 

CRYPTOGRAM MERKENRECHT

 

ARTIKELEN / ARTICLES

 

Paul Reeskamp

Merkgebruik in vergelijkende ...

PDF
BMM Bulletin 1996 / 77

BMM Bulletin 1996 / 77

Inhoud / Sommaire

 

MEDEDELINGEN/ ANNONCES

 

PERSONALIA

 

VAN DE REDACTIE

 

JURY-RAPPORT BMM-WIM MAK AWARD

 

ARTIKELEN / ARTICLES

 

Jacqueline A. Schaap

Parallel-Import en Uitputting

 

D. van Oostveen

Het Polyglot-arrest

 

RECTIF...

PDF
BMM Bulletin 1996 / 76

BMM Bulletin 1996 / 76

Inhoud / Sommaire

 

PERSONALIA

 

BMM examen 1996/ examen BMM 1996

 

ARTIKELEN/ ARTICLES

 

Brigitte Dauwe

Internet en Merkenrechtelijke Aspecten

 

JURISPRUDENTIE/ JURISPRUDENCE

 

Hoge Raad 27 januari 1995, Kijlstra / Zoontjens met noot...

PDF
BMM Bulletin 1996 / 75

BMM Bulletin 1996 / 75

Inhoud / Sommaire

 

MEDEDELINGEN / ANNONCES

 

PERSONALIA

 

VAN DE REDACTIE/DE LA REDACTION

 

ARTIKELEN / ARTICLES

 

Jerry A.F. Considine

The main changes in the New Benelux Trade Mark Act

 

Esmeralda Baron

Beantwoording BMM Examenvra...

PDF
BMM Bulletin 1995 / 74

BMM Bulletin 1995 / 74 (nov)

PERSONALIA

 

NIEUWE LEDEN

 

BMM EXAMEN 1995/EXAMEN BMM 1995

 

ARTIKELEN/ARTICLES

J. de Visser

Een merk voor een collectief - altijd een collectief merk?

 

Raad van Toezicht/Comité de Surveillance

Beslissingen / Décisions

 

JURISPRUDE...

PDF
BMM Bulletin 1995 / 74

BMM Bulletin 1995 / 74 (dec)

MEDEDELINGEN / ANNONCES

 

BMM examen 1996/ examen BMM 1996

 

ARTIKELEN / ARTICLES

M. Buydens

La réparation du dommage en droit de la propriété industrielle

 

R.C.K. van Oerle

De nieuwe regeling van gebruik en herstel-door-gebruik

 

S.A....

PDF
BMM Bulletin 1995 / 73

BMM Bulletin 1995 / 73

PERSONALIA

 

BERICHTEN/NOTICES

 

IN MEMORIAM

 

NIEUWE LEDEN

 

BMM WIM MAK AWARD 1994

 

BMM EXAMEN 1995

 

BEANTWOORDING EXAMENVRAAG

C. De Meyer

 

ARTIKELEN / ARTICLES

 

F. de Visscher

L'arrêt "IDEAL STANDARD"

 

M.Ch. Kaaks en H....

PDF
BMM Bulletin 1994 / 72

BMM Bulletin 1994 / 72

Inhoud / Sommaire

 

PERSONALIA

 

NIEUWE LEDEN/ NOUVEAUX MEMBRES

 

IN MEMORIAM

 

ARTIKELEN / ARTICLES

Interview met Dr. L.J.M. van Bauwel en de heer P. Rome

 

Mr Th.C.J.A. van Engelen

Prestatiebescherming en onderscheidingsmiddelen

 

...
PDF
BMM Bulletin 1994 / 71 (2)

BMM Bulletin 1994 / 71 (aug)

Inhoud / Sommaire

 

PERSONALIA

 

NIEUWE LEDEN /NOUVEAUX MEMBRES

 

IN MEMORIAM: W. van Dijk

 

BMM EXAMEN 1994

Uitslag BMM-examen

 

ARTIKELEN/ARTICLES

 

P.A.C.E. van der Kooij

Technische tweedimensionaliteit na "Burberrys II"

 

JURIS...

PDF
BMM Bulletin 1994 / 71 (1)

BMM Bulletin 1994 / 71 (april)

Inhoud / Sommaire

 

PERSONALIA

 

NIEUWE LEDEN /NOUVEAUX MEMBRES

 

ARTIKELEN /ARTICLES

 

P.H.M. Keesom:

1) De Merkengemachtigde als Euveldader?

2) Sluimerende IR's weer gewekt.

 

E. Visser en Mevrouw B. Ooteman

Antwoord op examenvraag ...

PDF
BMM Bulletin 1993 / 70

BMM Bulletin 1993 / 70

PERSONALIA

 

NIEUWE LEDEN/NOUVEAUX MEMBRES

 

MEDEDELINGEN/COMMUNICATIONS

 

DIVERSEN/DIVERS

 

ARTIKELEN

Toespraak van de heer Dr. L.J.M. van Bauwel, directeur van het Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen

...
PDF
BMM Bulletin 1993 / 69

BMM Bulletin 1993 / 69

PERSONALIA

 

MEDEDELINGEN

 

BMM-WIM MAK AWARD: Juryrapport / Jury report / Rapport du Jury

 

ARTIKELEN

S.D. Petosevic:

Protection of Industrial Property rights in Former Yugoslavia

 

P.A.C.E. van der Kooij:

Klank-, geur-, smaak- en tast...

PDF
BMM Bulletin 1993 / 68

BMM Bulletin 1993 / 68

MEDEDELINGEN

 

Verhuizing BMB

 

L.J. Verschoor

Opleiding BMM-gemachtigde

 

IFWP-procedure in België

 

 

PERSONALIA

 

Nieuwe leden

 

Professionele samenwerkingen in Duitsland

 

In Memoriam

 

 

ARTIKELEN

 

Jean Bleyer:

Proposit...

PDF
BMM Bulletin 1992 / 67

BMM Bulletin 1992 / 67

Inhoud / Sommaire

 

Mededelingen

 

Nieuwe leden

 

Personalia

 

10e Symposium in Slot Zeist

 

Prof. mr. W.M. Kleijn

Legalisatiebevoegdheid van makelaar in merken

 

Het gerechtshof te 's-Gravenhage, 8 oktober 1992

 

Cour d'appel de Pa...

PDF
BMM Bulletin 1992 / 66

BMM Bulletin 1992 / 66

Inhoud / Sommaire

 

Mededelingen

 

Najaarsvergadering / Réunion d'automne

 

Personalia

 

Nieuwe leden

 

Persbericht

 

Examen BMM 1992

 

Beantwoording vraag 3 BMM Examen 1991

 

Le nouveau regime de protection des marques en france

...
PDF
BMM Bulletin 1992 / 65

BMM Bulletin 1992 / 65

Inhoud / Sommaire

 

ARTIKELEN

Wim Mak BMM Award 1991.

 

Personalia

 

Ingekomen stukken

 

Mededelingen/Annonces

 

The extension of industrial property rights in Germany following reunification - Monika Wenz

 

JURISPRUDENTIE/JURISPRUDEN...

PDF
BMM Bulletin 1991 / 64

BMM Bulletin 1991 / 64

VAN DE REDAKTIE

 

MEDEDELINGEN

 

PERSONALIA

 

ARTIKELEN

 

Randverschijnselen 1992

 

Ingekomen stukken:

- Mr. Ch. Gielen

- Mr. W.F.P. Goosen

 

Interview H. Molijn

- Mr. W.P.F. Goosen

 

Boekbesprekingen

- Mr. J.A.F. Considine

 

V...

PDF
BMM Bulletin 1991 / 63

BMM Bulletin 1991 / 63

VERENIGINGSNIEUWS

Personalia

Toelatingsexamen 1991

Bestuur en Commissie BMM

Alegemene Ledenvergadering Utrecht 12.4.91

Verslag Commissie Benelux Bureau

Compte-rendu Commission Bureaux Benelux

 

ARTIKELEN

Evrard, J.J.; Peters, Ph.

Quelque...

PDF
BMM Bulletin 1991 / 62

BMM Bulletin 1991 / 62

VERENIGINGSNIEUWS

Personalia

 

ARTIKELEN

 

Gevers, F.

Voor een redelijk oppositiesysteem

 

Keesom, P.H.M.

Internationale depots werkzaam in Andorra?

Examen 1991

Korte mededelingen

 

JURISPRUDENTIE

Arr. Rb. Den Haag, 29-10-1990

- Mar...

PDF
BMM Bulletin 1990 / 60

BMM Bulletin 1990 / 60

BMM BULLETIN No. 60 Jaargang XVI No. 3- Oktober 1990

 

INHOUD

VERENIGINGSLEVEN

Van de Redactietafel

Mededeling voor adspirantleden.

Toelatingsexamen 1991

Examen 1990

BMM-Toelatingsexamen 1990

Correspondentie met BMB

 

ADVERTENTIE

 

AR...

PDF
BMM Bulletin 1990 / 59

BMM Bulletin 1990 / 59

Merkenrecht

Modellenrecht

Alphabet

Brussel

Verlicht depot

BMW

Daimler

TOM POES

SNAPPY TOM

PDF
BMM Bulletin 1990 / 58

BMM Bulletin 1990 / 58

BMM BULLETIN No. 58 Jaargang XVI No. 1- Maart 1990

 

INHOUD

VERENIGINGSLEVEN

Afscheid van Mr. Rein A. van Dijk.

Ereregels.

 

MEDEDELINGEN

Committee of Experts on the harmonization of laws for the protection

- Fl. Gevers

France - Conseils...

PDF
BMM Bulletin 1989 / 57

BMM Bulletin 1989 / 57

VERENIGINGSLEVEN

Examen 1989

Toelatingsexamen 1990

 

MEDEDELINGEN

Samenstelling bestuur Orde Octrooigemachtigden

Book announcement

 

ARTIKELEN

Le depot de marque Benelux fait de mauvaise foi - C. Sunt

 

LITERATUUR UIT BUITENLANDSE VAKBL...

PDF
BMM Bulletin 1989 / 56

BMM Bulletin 1989 / 56

VERENIGINGSLEVEN

Mededeling Bestuur over Ereregels

Rectificatie

Examen 1989

 

LITERATUUR UIT BUITENLANDSE VAKBLADEN

 

JURISPRUDENTIE

Benelux Gerechtshof

26-6-1989; ISOVER/ISOGLASS

Conclusie plaatsvervangend Advocaat-Generaal.

 

Rechtba...

PDF
BMM Bulletin 1989 / 55

BMM Bulletin 1989 / 55

VERENIGINGSLEVEN

Wim Mak BMM Award

Rapport Annuel - J. Bleyer

Toespraak van de nieuwe president J.P. van der Stock

Samenstelling van bestuur en kommissies

Vergadering van de Commissie Benelux Bureau op 29 april 1988

 

MEDEDELINGEN

De aandu...

PDF
BMM Bulletin 1989 / 54

BMM Bulletin 1989 / 54

VERENIGINGSLEVEN

Mededeling van het bestuur

Leden-Mutaties

 

MEDEDELINGEN

Bestuur Orde van Octrooigemachtigden

 

ARTIKELEN

Benelux-Merkenwet en eerste richtlijn van de raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-staten - H.R...

PDF
BMM Bulletin 1988 / Index

BMM Bulletin 1988 / Index

PDF
BMM Bulletin 1988 / 53

BMM Bulletin 1988 / 53

BMM BULLETIN No. 53 Jaargang XIV No. 4- december 1988

 

INHOUD

 

VERENIGINGSLEVEN

Woord van de voorzitter

Van de redaktietafel

Commissie Benelux-Bureaux

Examen 1989

Verslag van de algemene ledenvergadering van 13 april 1988 te Brussel

 

...
PDF
BMM Bulletin 1988 / 52

BMM Bulletin 1988 / 52

BMM BULLETIN No. 52 Jaargang XIV No. 3- september 1988

 

INHOUD

VERENIGINGSLEVEN

 

Van de redaktietafel Reglement Wim Mak BMM-Award

Rules Wim Mak BMM-Award

Examen 1988

 

ARTIKELEN

USTA 110th Annual Meeting - W.F.P. Goosen Titels van tijd...

PDF
BMM Bulletin 1988 / 51

BMM Bulletin 1988 / 51

BMM BULLETIN No. 51 Jaargang XIV No. 2-juni 1988

 

INHOUD

MEDEDELINGEN

Najaarsbijeenkomst

 

LITERATUUR UIT BUITENLANDSE VAKBLADEN

 

VERENIGINGSLEVEN

Jaarrapport - Jean Bleyer

Commissie Benelux Bureaux

 

ARTIKELEN

Arrangement van Madri...