of filter op
841 artikelen gevonden.
PDF
BMM Bulletin 2003 / 2

Redactioneel - De la redaction

REDACTIONEEL • DE LA REDACTION ANDER GEBRUIK AUTRE USAGE Dit nummer zal gewijd zijn aan ander gebruik van een merk dan ter onderscheiding van waren en diensten. Op grond van de oude Benelux Merkenwet ondervond de merkhouder een ruime bescherming...
PDF
BMM Bulletin 2003 / 2

‘Other Use’ in Article 5 (5) of Directive 89/104/EEC in Germany - trademark or unfair competition law?

Jens Wagner, Dennis Schultz en Niklas Ganssauge Advocaten te Hamburg bij CMS Hasche Sigle ‘Other Use’ in Article 5 5 of Directive 89104EEC in Germany - trademark or unfair competition law German courts have had to decide numerous cases arising fr...
PDF
BMM Bulletin 2003 / 2

De Geldige reden

Gregor Vos en Josine van den Berg1 De Geldige reden In dit artikel wordt een overzicht gegeven van in literatuur en jurisprudentie geaccepteerde geldige redenen die merkge- bruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten rechtvaardigen...
PDF
BMM Bulletin 2003 / 2

Jurisprudentie - Jurisprudence

JURISPRUDENTIE • JURISPRUDENCE ROBELCO ROBECO Conclusie van Advocaat-Generaal D. RuizJarabo Colomer van 21 maart 2002 NV Robelco tegen NV Robeco Groep In de onderhavige zaak is de vraag aan de orde, of de Eerste richtlijn 89104EEG van de Raad va...
PDF
BMM Bulletin 2003 / 2

Jurisprudentie overzicht - Relevé de jurisprudence

JURISPRUDENTIE OVERZICHT • R
PDF
BMM Bulletin 2003 / 2

Onder de hamer - Affaires Pendantes

ONDER DE HAMER • AFFAIRES PENDANTES Liesbeth Weynants en Victoire Dierryck Advocaten bij Nauta Dutilh te Brussel ZAKEN INGELEID VOOR HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG Aventis Cropscience BHIM zaak T-3503 Merken ‘Carpo’ en Harpo Z’ BASF Aktiengesells...
PDF
BMM Bulletin 2003 / 2

Bookmarks

BOOKMARKS www. sidn.nl Het merkenrecht speelt vaak een prominente rol in zaken betreffende domeinnamen, de namen die het mogelijk maken op een eenvoudige wijze contact te leggen met computers op internet. Dat was voor mij dan ook de reden om in ...
PDF
BMM Bulletin 2003 / 2

Bescherming in het buitenland

BESCHERMING IN HET BUITENLAND CHINA Wetenswaardigheden bij nieuwe Merkenwet De nieuwe Merkenwet die op 17 oktober 2002 in werking trad, heeft ook nieuwe richtlijnen met zich gebracht voor het Chinese Merkenbureau. In die nieuwe richtlijnen is een...
PDF
BMM Bulletin 2003 / 2

Opmerkelijk of merkwaardig - Rémarquable

OPMERKELIJK OF MERKWAARDIG • REMARQUEABLE Het Beneluxmerkenbureau publiceert naast merkinschrijvin- gen in haar Benelux-Merkenblad regelmatig Benelux depots waarvan de inschrijving geweigerd werd. De weigeringen kun- nen gebaseerd zijn op de v...
PDF
BMM Bulletin 2003 / 1

REDACTIONEEL - DE LA REDACTION

REDACTIONEEL • DE LA REDACTION BABY-DRY OF BABY-DRY ou COMPANYLINE COMPANYLINE In september 2001 werd het Baby-Dry arrest als een zwaar bevochten oorlogsbuit de Benelux binnen gehaald. Overal weerklonk trompetgeschal ten teken dat de goede oude ...
PDF
BMM Bulletin 2003 / 1

Baby-Dry from a UK perspective

Carina Loweth Solicitors, Wragge Co, London BABY-DRY FROM A UK PERSPECTIVE The UK Court of Appeal has recently acknowledged the impact of the Baby-Dry ECJ judgment1 in the case of David West trading as Eastenders v Fuller Smith Turner PLC,2 nam...
PDF
BMM Bulletin 2003 / 1

Baby-Dry of Companyline?

Willem Hoorneman Advocaat bij CMS Derks Star Busmann te Utrecht BABY-DRY OF COMPANYLINE De in dit Bulletin afgedrukte Chiemsee, Baby-Dry en Companyline-arresten, en de daarmee samenhangende conclusies van de AG’s maken duidelijk dat er verschille...
PDF
BMM Bulletin 2003 / 1

Jurisprudentie - Jurisprudence

JURISPRUDENTIE • JURISPRUDENCE WINDSURFING CHIEMSEE Conclusie van Advocaat Generaal G. Cosmas, van 5 mei 1998,1 Gevoegde zaken C10897 en C-10997 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH WSC tegen Boots- und Segelzubehör Walter Huber e...
PDF
BMM Bulletin 2003 / 1

Jurisprudentie overzicht - Relevé de jurisprudence

JURISPRUDENTIE OVERZICHT• RELEVE DE JURISPRUDENCE Aan dit overzicht werkten mee: Willem Hoorneman, Christine De Keersmaeker, Paul Reeskamp en Gregor Vos EUROPEES GGG HvJ EG, 7 november 2000, Warsteiner, ETMR januari 2003, pag. 76 Merkenrecht • Ge...
PDF
BMM Bulletin 2003 / 1

Onder de hamer - Affaires Pendantes

ONDER DE HAMER • AFFAIRES PENDANTES Liesbeth Weynants en Victoire Dierryck advocaten bij Nauta Dutilh, Brussel ZAKEN INGELEID VOOR HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG I. OPPOSITIEPROCEDURES GGG Rewe-Zentral AG BHIM zaak T-26702 Merken « Atlasreisen » ...
PDF
BMM Bulletin 2003 / 1

Bookmarks

BOOKMARKS www.aippi.nl De Vereniging voor Intellectuele Eigendom VIE, voorheen Vereniging voor Industriële Eigendom is de Nederlandse groep van de internationale vereniging AIPPI Association Internationale pour la Protection de la Propriété Inte...
PDF
BMM Bulletin 2003 / 1

Bescherming in het buitenland

BESCHERMING IN HET BUITENLAND EUROPESE UNIE Uitbreiding 10 nieuwe lidstaten kunnen staan. Hieronder volgt een korte uiteenzetting hoe dit zal worden uitgewerkt. Tien nieuwe lidstaten zullen toetreden tot de Europese Unie en dit zal gaan gebeure...
PDF
BMM Bulletin 2003 / 1

Opmerkelijk of merkwaardig - Rémarquable

OPMERKELIJK OF MERKWAARDIG •REMARQUEABLE Het Beneluxmerkenbureau publiceert naast merkinschrijvin- gen in haar Benelux-Merkenblad regelmatig Benelux depots waarvan de inschrijving geweigerd werd. De weigeringen kun- nen gebaseerd zijn op de vo...
PDF
BMM Bulletin 2002 / 98

BMM Bulletin 2002 / 98

INHOUD CONTENU

 

REDACTIONEEL DE LA REDACTION

Vormmerken Les marques de forme

Willem Hoorneman

 

THEMANUMMER VORMMERKEN LES MARQUES DE FORME

Vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden:

een hanteerbare uitzondering?

Freyke Bus...

PDF
BMM Bulletin 2002 / 97

BMM Bulletin 2002 / 97

INHOUD

REDACTIONEEL DE LA REDACTION

 

Fiscaliteit en financiën rond merken

Fiscalité et finances des marques

Willem Hoorneman

 

THEMANUMMER FISCALITEIT EN FINANCIEN ROND MERKEN FISCALITÉ

NANCES DES MARQUES

 

Enkele fiscale aspecten van r...

PDF
BMM Bulletin 2002 / 96 (2)

BMM Bulletin 2002 / 96 (2)

THEMANUMMER GEMEENSCHAPSMODEL LE MODELLE COMMUNAUTAIRE

 

Het gemeenschapstopmodel

Charles-Henry Massa & Patrice Vanderbeeken

 

Mogelijke gevolgen van de implementatie van de Modellenrichtlijn en de inwerkingtreding van de Modellenverordening

...
PDF
BMM Bulletin 2002 / 96 (1)

BMM Bulletin 2002 / 96 (1)

THEMANUMMER DEPOT TE KWADER TROUW LE DEPOT DE MAUVAISE FOI

 

Artikel 4 lid 6 BMW in nieuw perspectief door een drietal impulsen: Intergro/Inter buy, From A to Zinc en Europees recht

Mr. A. Tsoutsanis

 

Winner Taco: Terug naar de letter van de...

PDF
BMM Bulletin 2001 / 95

BMM Bulletin 2001 / 95

REDACTIONEEL DE LA REDACTION

 

Oneerlijke mededing en merkenrecht - Concurrence deloyale et droit des marques

Willem Hoorneman

 

THEMANUMMER ONEERLIJKE MEDEDINGING EN MERKENRECHT - CONCURRENCE DELOYALE ET DROIT DES MARQUES

 

Concurrence del...

PDF
BMM Bulletin 2001 / 94

BMM Bulletin 2001 / 94

REDACTIONEEL DE LA REDACTION

 

Handelsnaamrecht - Le nom commercial

Willem Hoorneman

 

THEMANUMMER HANDELSNAAMRECHT - EDITION SPECIALE

LE NOM COMMERCIAL

 

De bescherming van de handelsnaam naar Belgisch recht - raakvlakken met het Merkenr...

PDF
BMM Bulletin 2001 / 93

BMM Bulletin 2001 / 93

REDACTIONEEL - DE LA REDACTION

 

Vervuiling merkenregister - Pollution du registre des marques

Willem Hoorneman

 

THEMANUMMER - EDITION SPECIALE

 

Een schoner register: een brug te ver?

Marlous Hilders

 

Interview: Hoe ziet het Benelux ...

PDF
BMM Bulletin 2001 / 92

BMM Bulletin 2001 / 92

REDACTIONEEL - DE LA REDACTION

 

Marktonderzoek - Les enquêtes de marché

Willem Hoorneman

 

THEMANUMMER MARKTONDERZOEK EDITION SPECIALE LES ENQUÊTES

DE MARCHÉ

 

Het marktonderzoek en de inbreukvraag ex art. 13A lid 1 sub b BMW

prof. mr. W...

PDF
BMM Bulletin 2000 / 91

BMM Bulletin 2000 / 91

INHOUD

 

Wat is een bekend merk?

Paul Reeskamp

 

Bescherming tegen verwatering of verwatering van bescherming?

Gregor Vos

 

Rechtsvergelijking

 

Jurisprudentie

Fitnessworld/Adidas • Chevy. Giorgio c.s/Tatari. Davidoff. Marca Mode/Adidas...

PDF
BMM Bulletin 2000 / 90

BMM Bulletin 2000 / 90

INHOUD

 

Nevenvorderingen in Belgische inbreukzaken

Philippe Péters

 

Schadevergoeding naast winst afdracht (In de Aw, WNR, ROW 1995, BMW en BTMW)

Tobias Cohen Jehoram

 

Rechtshandhaving in het Nederlandse kort geding

Willem Hoorneman

 

...
PDF
BMM Bulletin 2000 / 89

BMM Bulletin 2000 / 89

INHOUD

 

Wereldwijde putting op de politieke agenda

Willem Hooroman

 

Questionaire Exhaustion of rights

Stephen Whybrow, Klaus Ikas, Annick Lecomte

 

Exhaustion in Eastern Europe

Slobodan Petosevic

 

Enkele arresten van het HvJEG inzake...

PDF
BMM Bulletin 2000 / 88

BMM Bulletin 2000 / 88

INHOUD

Praktische uitwerking toepassing EU Vo3295/94 in Nederland

Ronald Brohmien ram Husken

 

Toepassing van de piraterijverordening in België op het vlak van merkenrechten Liesbeth Weynants

 

Mogelijkheden van bestrijding van piraterij in ...

PDF
BMM Bulletin 1999 / 87

BMM Bulletin 1999 / 87

REDACTIONEEL - DE LA REDACTION

 

Vijfentwintig jaar BMM - Les 25 ans du BMM

Willem Hoorneman

 

THEMANUMMER 25 JAAR BMM

EDITION SPECIALE LES 25 ANS DU BMM

 

Ontwikkelingen Benelux en het Merken- en tekeningen- en modellenrecht

mr Albert Sn...

PDF
BMM Bulletin 1999 / 86

BMM Bulletin 1999 / 86

REDACTIONEEL - DE LA REDACTION

 

Over weigeringen en inschrijvingen

Willem Hoorneman

 

THEMANUMMER WEIGERINGEN - EDITION

SPECIALE REFUS DE PROTECTION

 

De slagboom van het Benelux Merkenbureau

mr Ton Artz

 

Inburgering en uitburgering

...
PDF
BMM Bulletin 1999 / 85

BMM Bulletin 1999 / 85

REDACTIONEEL

 

Het Gemeenschapsmerk

Willem Hoorneman

 

THEMANUMMER HET GEMEENSCHAPSMERK

 

The Community Trade Mark after Three Years

Alexander von Mühlendahl

 

Benelux vreemde elementen aan het Gemeenschapsmerk

Willem Hoorneman en Grego...

PDF
BMM Bulletin 1999 / 84

BMM Bulletin 1999 / 84

Nieuwe leden

 

Van het Bestuur

 

Van de Redactie

 

ARTIKELEN

 

Ons toekomstige recht: de modellenrichtlijn

door Mr. H.M.H. Speyart

 

Slaafse navolging en 14 lid 5 BTMW:

Een rechtspraakoverzicht door Mr. C.W. Noorda.

 

Beperking van h...

PDF
BMM Bulletin 1998 / 83

BMM Bulletin 1998 / 83

Inhoud / Sommaire

 

NIEUWE LEDEN

 

VAN DE REDACTIE

 

RECTIFICATIE

 

MEDEDELINGEN/ANNONCES

 

ARTIKELEN/ARTICLES

 

Met Puma/Sabel terug in de tijd

Mr. D. van Oostveen

Mr. E.J. Arkenbout

Mr. G.J. van de Kamp

Mr. P.L. Reeskamp

 

ECTA...

PDF
BMM Bulletin 1998 / 82

BMM Bulletin 1998 / 82

Inhoud / Sommair

 

PERSONALIA

 

MEDEDELINGEN/ANNONCES

 

VERSLAG BESTUURSVERGADERING

 

BMM EXAMEN 1998

 

BEANTWOORDING VRAAG 4-BMM-EXAMEN 1997

 

WIM MAK AWARD 1997

 

VOORJAARSVERGADERING (FOTO'S)

 

ARTIKELEN/ARTICLES

 

Marten Boum...

PDF
BMM Bulletin 1998 / 81

BMM Bulletin 1998 / 81

Inhoud / Sommaire

 

PERSONALIA

 

MEDEDELINGEN/ANNONCES

 

ECHTERNACH

 

ARTIKELEN/ARTICLES

 

Bert Oosting

DE CROSS-BORDER INJUNCTION: DE STAND VAN ZAKEN EN DE TOEPASSING IN HET MERKENRECHT

 

Mr. H. Struik

MERK IN VORM

Bescherming van ...

PDF
BMM Bulletin 1997 / 80

BMM Bulletin 1997 / 80

MEDEDELINGEN / ANNONCES

 

PERSONALIA

 

OPROEP BMM-EXAMEN 1998

 

BMM EXAMENREGLEMENT 1997

 

ARTIKELEN / ARTICLES

E.H. Bakker

Open brief aan de heer E.L. Simon.

 

Mr. Marten Bouma

Buitenland rubriek

 

Mr Tjeerd F.W. Overdijk

Merke...

PDF
BMM Bulletin 1997 / 79

BMM Bulletin 1997 / 79

MEDELINGEN / ANNONCES

 

PERSONALIA

 

BMM EXAMENVRAGEN 1997

 

ARTIKELEN / ARTICLES

M. van der Dussen

ECTA Conferentie Stockholm 1997

 

J.A.F. Considine

Met het Benelux Merkenbureau naar Sofia

 

A. Gomez de Mesquita

The Quandary

 

J...

PDF
BMM Bulletin 1997 / 78

BMM Bulletin 1997 / 78

MEDELINGEN / ANNONCES

 

PERSONALIA

 

NIEUWE LEDEN

 

VERSLAG BOC BIJEENKOMST 14 januari 1997

 

SPAANSE PEPERS

De andere kant van het OHIM

 

CRYPTOGRAM MERKENRECHT

 

ARTIKELEN / ARTICLES

 

Paul Reeskamp

Merkgebruik in vergelijkende ...

PDF
BMM Bulletin 1996 / 77

BMM Bulletin 1996 / 77

Inhoud / Sommaire

 

MEDEDELINGEN/ ANNONCES

 

PERSONALIA

 

VAN DE REDACTIE

 

JURY-RAPPORT BMM-WIM MAK AWARD

 

ARTIKELEN / ARTICLES

 

Jacqueline A. Schaap

Parallel-Import en Uitputting

 

D. van Oostveen

Het Polyglot-arrest

 

RECTIF...

PDF
BMM Bulletin 1996 / 76

BMM Bulletin 1996 / 76

Inhoud / Sommaire

 

PERSONALIA

 

BMM examen 1996/ examen BMM 1996

 

ARTIKELEN/ ARTICLES

 

Brigitte Dauwe

Internet en Merkenrechtelijke Aspecten

 

JURISPRUDENTIE/ JURISPRUDENCE

 

Hoge Raad 27 januari 1995, Kijlstra / Zoontjens met noot...

PDF
BMM Bulletin 1996 / 75

BMM Bulletin 1996 / 75

Inhoud / Sommaire

 

MEDEDELINGEN / ANNONCES

 

PERSONALIA

 

VAN DE REDACTIE/DE LA REDACTION

 

ARTIKELEN / ARTICLES

 

Jerry A.F. Considine

The main changes in the New Benelux Trade Mark Act

 

Esmeralda Baron

Beantwoording BMM Examenvra...

PDF
BMM Bulletin 1995 / 74

BMM Bulletin 1995 / 74 (nov)

PERSONALIA

 

NIEUWE LEDEN

 

BMM EXAMEN 1995/EXAMEN BMM 1995

 

ARTIKELEN/ARTICLES

J. de Visser

Een merk voor een collectief - altijd een collectief merk?

 

Raad van Toezicht/Comité de Surveillance

Beslissingen / Décisions

 

JURISPRUDE...

PDF
BMM Bulletin 1995 / 74

BMM Bulletin 1995 / 74 (dec)

MEDEDELINGEN / ANNONCES

 

BMM examen 1996/ examen BMM 1996

 

ARTIKELEN / ARTICLES

M. Buydens

La réparation du dommage en droit de la propriété industrielle

 

R.C.K. van Oerle

De nieuwe regeling van gebruik en herstel-door-gebruik

 

S.A....

PDF
BMM Bulletin 1995 / 73

BMM Bulletin 1995 / 73

PERSONALIA

 

BERICHTEN/NOTICES

 

IN MEMORIAM

 

NIEUWE LEDEN

 

BMM WIM MAK AWARD 1994

 

BMM EXAMEN 1995

 

BEANTWOORDING EXAMENVRAAG

C. De Meyer

 

ARTIKELEN / ARTICLES

 

F. de Visscher

L'arrêt "IDEAL STANDARD"

 

M.Ch. Kaaks en H....

PDF
BMM Bulletin 1994 / 72

BMM Bulletin 1994 / 72

Inhoud / Sommaire

 

PERSONALIA

 

NIEUWE LEDEN/ NOUVEAUX MEMBRES

 

IN MEMORIAM

 

ARTIKELEN / ARTICLES

Interview met Dr. L.J.M. van Bauwel en de heer P. Rome

 

Mr Th.C.J.A. van Engelen

Prestatiebescherming en onderscheidingsmiddelen

 

...
PDF
BMM Bulletin 1994 / 71 (2)

BMM Bulletin 1994 / 71 (aug)

Inhoud / Sommaire

 

PERSONALIA

 

NIEUWE LEDEN /NOUVEAUX MEMBRES

 

IN MEMORIAM: W. van Dijk

 

BMM EXAMEN 1994

Uitslag BMM-examen

 

ARTIKELEN/ARTICLES

 

P.A.C.E. van der Kooij

Technische tweedimensionaliteit na "Burberrys II"

 

JURIS...