of filter op
820 artikelen gevonden.
PDF
BMM Bulletin 2005 / 2

Onder de hamer - Affaires Pendantes

BMM bulletin onder de hamer affaires pendantes Florence Verhoestraete en Alix Damseaux Zaken ingeleid voor het gerecht van eerste aanleg van de europese gemeenschappen Voor het Gerecht van eerste aanleg voert Bodegas Franco-Españolas, SA een ve...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 2

Bookmarks

BMM bulletin book marks Leo van der Wees Het ziet er naar uit dat er dit jaar toch echt een eu-domein gaat komen. Daarnaast aandacht voor de statistieken van OHIM. En als derde opnieuw aandacht voor domeinen, maar dan voor de zogenaamde typosqu...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 2

opmerkelijk of merkwaardig - remarquable

BMM bulletin opmerkelibjkoofkmerkwaardig remmaarrkqsuable Evelien Zimmerman-Den Dulk Het Beneluxmerkenbureau publiceert naast merkinschrijvingen in haar Benelux-Merkenblad regelmatig Benelux depots waarvan de inschrijving geheel of gedeeltelijk...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 2

Boekbespreking - Critique / A. BRAUN, Précis des marques

BMM bulletin beschermboienkgbiensphreetkbinugitenland protecticornitiaqul’eétranger 22005 BMM Bulletin jaargang 31 Paul Maeyaert A. BRAUN, Précis des marques, 4de uitgave, Brussel, Larcier 2004, 1017 p. Enige tijd geleden verscheen het “liber a...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 2

bescherming in het buitenland - protection a l’étranger

BMM bulletin bescherming in het buitenland protection a l’étranger Marten Bouma Verenigde Staten van Amerika Priority Watch List De federale regering van Verenigde Staten onder leiding van George W. Bush heeft wederom haar Priority Watch List ge...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 1

Inhoudsopgave

BMM bulletin BMM bulletin• bulletin BMM Tijdschrift op het gebied van Merken- en Modellenrecht • Eenendertigste jaargang, nummer 1, lente 2005 • Magazine dans le domaine des droit des marques et modèles • 31e année, numéro 1, printemps 2005 Het BM...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 1

redactioneel - de la rédaction

redactioneel de la rédaction De Benelux ®-evolutie In menig opzicht levert dit Lentenummer van het BMM Bulletin een nieuw geluid op. Het Bulletin verschijnt in een nieuwe lay-out waarmee afscheid is genomen van het stemmige grijs van de afgelope...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 1

Een toekomst voor het Benelux Gerechtshof

Ivan Verougstraete President van het Benelux Gerechtshof Een toekomst voor het Benelux Gerechtshof Naar aanleiding van de vraag naar de wenselijkheid van de voortzetting van het Verdrag van 3 februari 1958 tot instelling van een Benelux Economisc...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 1

De Belgische rechtspraak ex artikel 6ter BMW vanuit Nederlands perspectief

Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek De Belgische rechtspraak ex artikel 6ter BMW vanuit Nederlands perspectief Het mij toebedeelde onderwerp is niet ongevaarlijk. Een Nederlander die Belgische rechtspraak – of...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 1

Quelques réflexions à partir d’arrêts de la cour d’appel de La Haye en matière de motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque

Fernand de Visscher Françoise Jacques de Dixmude Advocaten bij Braun Bigwood Quelques ré
PDF
BMM Bulletin 2005 / 1

Europese jurisprudentie vanuit Beneluxperspectief

Jaap Spoor Hoogleraar aan de Vrije Universiteit en advocaat te Amsterdam Europese jurisprudentie vanuit Beneluxperspectief Bij een afscheid hoort een terugblik en een feestje. Om het afscheid van de heer Van Boxstael recht te doen dient de terug...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 1

Kleurmerken in de Benelux: weg uit de grijze zone?

Paul Maeyaert Advocaat bij Altius Kleurmerken in de Benelux: weg uit de grijze zone De bekende uitdrukking dat men in principe niet redetwist over sma- ken of kleuren, en dus geen zinloze discussies voert om eigen gelijk te halen, ligt uiteraard ...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 1

Jurisprudentieoverzicht - Relevé de Jurisprudence

12005 BMM Bulletin jaargang 31 BMM bulletin Aan dit overzicht werkten mee: Willem Hoorneman, Christine de Keersmaeker, Paul Reeskamp en Gregor Vos Europees HvJ EG 6 januari 2004, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV en Commissie van de Eu...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 1

Onder de hamer - Affaires Pendantes

BMM bulletin onder de hamer affaires pendantes Florence Verhoestraete en Alix Damseaux Zaken ingeleid voor het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen Zaken in het kader van oppositiepro- cedures L D S.A. BHIM – Zaak T-16804...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 1

Bookmarks

BMM bulletin book marks In deze eerste Bookmarks nieuwe stijl aandacht voor de gemeenschapsmodellenverordening zoals deze is aangenomen door de Eerste Kamer, de aanpak door de nieuwe Europese Commissie van design protection of automotive spare p...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 1

opmerkelijk of merkwaardig - remarquable

BMM bulletin opmerkelijkbofomk erkwaardig remmaarqrkusable Evelien Zimmerman-Den Dulk Het Beneluxmerkenbureau publiceert naast merkinschrijvingen in haar Benelux-Merkenblad regelmatig Benelux depots waarvan de inschrijving geweigerd werd. De we...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 1

bescherming in het buitenland - protection a l’étranger

BMM bulletin bescherming in het buitenland protection a l’étranger Canada Wijzigingen in het Merkenregister In een zaak, met overigens een lange maar interessante historie, kwam aan de orde of een wijziging in het Canadese Merkenregister mogelij...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 4

Inhoudsopgave

INHOUD • CONTENU REDACTIONEEL • DE LA REDACTION 185 Het nieuwe modellenrecht • Le nouveau droit des dessins et modèles Willem Hoorneman THEMANUMMER HET NIEUWE MODELLENRECHT • LE NOUVEAU DROIT DE DESSINS ET MOD
PDF
BMM Bulletin 2004 / 4

Redactioneel - De la redaction

REDACTIONEEL • DE LA REDACTION Het nieuwe modellenrecht Le nouveau droit des dessins et modèles Ruim een jaar geleden op 1 december 2003 is de nieuwe Benelux Tekeningen- en Modellenwet BTMW in werking getreden. Hiermee is het modellenrecht binn...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 4

De nieuwe BTMW en het overgangsrecht

Willemien Diekman Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek te Den Haag De nieuwe BTMW en het overgangsrecht Het Protocol tot wijziging van de BTMW1 trad een jaar geleden, op 1 december 2003, in werking2. Door middel van het Protocol is de BTMW ...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 4

De weggeharmoniseerde gebruiksfunctie en de ingewijden in de betrokken sector

Gregor Vos Advocaat te Amsterdam, redacteur BMM Bulletin De weggeharmoniseerde gebruiksfunctie en de ingewijden in de betrokken sector Op 1 december 2003 is in werking getreden het Protocol van 20 juni 2002 Trb. 2002, 129 tot aanpassing van de Be...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 4

Modelrecht en techniek: De apparaatgerichte leer wint terrein ten koste van de bescherming van vormgeving

Wouter Pors Advocaat bij Bird Bird te Den Haag Modelrecht en techniek De apparaatgerichte leer wint terrein ten koste van de bescherming van vormgeving Vijf jaar geleden schreef ik in het BMM Bulletin over de vraag hoe artikel 2 BTMW moet worden...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 4

Het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel en het einde van de onbeperkte cumulatie

Niels Mulder en Diederik Stols Advocaten bij DLA SchutGrosheide te Amsterdam Het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel en het einde van de onbeperkte cumulatie Met het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel hebben rechthebbenden een nieuw, laagdrempel...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 4

Jurisprudentie - Jurisprudence

JURISPRUDENTIE • JURISPRUDENCE RECHTSPRAAKOVERZICHT OVER HET NIEUWE MODELLENRECHT, SLAAFSE NABOOTSING EN AUTEURSRECHT EEN BLOEMLEZING EDITOR: WILLEM HOORNEMAN PHILIPSREMINGTON Europese Hof van Justitie, 18 juni 2002 ... De tweede vraag ... 41. M...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 4

Jurisprudentieoverzicht - Relevé de Jurisprudence

JURISPRUDENTIE • JURISPRUDENCE DYSON KRUIDVAT RETAIL VzR. Utrecht, 3 september 2004 4. De beoordeling 4.1. In dit kort geding staat de vraag centraal of Kruidvat vanaf 30 augustus 2004 ‘met de in haar filialen aangeboden stofzuigers, bekend onde...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 4

Onder de hamer - Affaires Pendantes

ONDER DE HAMER • AFFAIRES PENDANTES Liesbeth Weynants en Alix Damseaux Advocaten bij Nauta Dutilh te Brussel ZAKEN INGELEID VOOR HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Zaken in het kader van oppositieprocedures Przedsiebiors...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 4

Bookmarks

BOOKMARKS www.iacc.org De International AntiCounterfeiting Coalition IACC is de grootste internationale organisatie die zich inzet voor de bestrijding van namaak en piraterij, aldus een tekst op de site van deze organisatie. Hiertoe ontwikkelt en...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 4

Bescherming in het buitenland

BESCHERMING IN HET BUITENLAND EUROPEES GEMEENSCHAPSMERK Inzake de toetreding van de Europese Unie als geheel tot het arrangement van Madrid, welke sinds 1 oktober 2004 mogelijk is, dient volledigheidshalve nog vermeld te worden dat een Internatio...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 3

Inhoudsopgave

INHOUD • CONTENU REDACTIONEEL • DE LA REDACTION 131 De boodschap van het postkantoor • Le message du Postkantoor Willem Hoorneman THEMANUMMER DE BOODSCHAP VAN HET POSTKANTOOR • LE MESSAGE DU POSTKANTOOR 132 Het Sprookje van de Koning, de Koo...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 3

Redactioneel - De la redaction

REDACTIONEEL • DE LA REDACTION De Boodschap van het Postkantoor Le Message du Postkantoor Nu de kruitdampen van de BiomildPostkantoor-uitspraken opgetrokken zijn, wordt het tijd voor enige reflectie. Hoewel deze uitspraken enig licht in de tunn...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 3

Het Sprookje van de Koning, de Koopmannen en het Sinaasappelsap

Willem Hoorneman Advocaat bij CMS Derks Star Busmann te Utrecht Het Sprookje van de Koning, de Koopmannen en het Sinaasappelsap1 Er was eens een eiland, midden op de Stille Oceaan, luisterend naar de naam Catan. Dit eiland werd geregeerd door een...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 3

De Opmars van het Algemeen Belang

Paul Reeskamp Advocaat te Amsterdam, Allen Overy De Opmars van het Algemeen Belang In Chiemsee mei 1999 deed het algemeen belang zijn intrede als interpretatie-instrument voor de weigeringsgronden uit de Merkenrichtlijn “MRL”. Destijds konden we...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 3

Inherent Registrability after Baby-dry

Paul A Walsh Attorney at law, Bristows, London Inherent Registrability after Baby-dry Baby-dry was a turning point in the law of inherent distinctiveness of trade marks introducing a very low threshold, and was something of a culture shock for UK...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 3

Post Postkantoor, Onderscheid in Algemeen Belang

Alexander Hagen Merkgemachtigde bij Novagraaf, Amsterdam Post POSTKANTOOR, Onderscheid in Algemeen Belang Een half jaar na de beruchte maand februari 2004 lijkt een goed moment om terug te kijken op de uitspraken van het Hof van Justitie van de E...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 3

Richtlijnen van het BMB

Richtlijnen inzake de criteria voor het weigeren van merken op absolute gronden Directives en matière de critères de refus des marques pour motifs absolus 1 Inleiding Op 1 januari 2004 is de, bij protocol van 11 december 2001, gewijzigde tekst v...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 3

Jurisprudentie - Jurisprudence

JURISPRUDENTIE • JURISPRUDENCE RECHTSPRAAK OVER HET BESCHRIJVENDE MERK EEN BLOEMLEZING EDITOR: WILLEM HOORNEMAN WINDSURFING CHIEMSEE Europese Hof van Justitie, 4 mei 1999
PDF
BMM Bulletin 2004 / 3

Jurisprudentie overzicht - Relevé de jurisprudence

JURISPRUDENTIE OVERZICHT • R
PDF
BMM Bulletin 2004 / 3

Onder de hamer - Affaires Pendantes

ONDER DE HAMER • AFFAIRES PENDANTES Liesbeth Weynants en Alix Damseaux Advocaten bij Nauta Dutilh Brussel ZAKEN INGELEID VOOR HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Zaken in het kader van oppositieprocedures Dr. Grandel GmbH...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 3

Bookmarks

BOOKMARKS www.marques.org MARQUES is de vereniging voor Europese houders van merken. De site biedt leden toegang tot belangrijke informatie inzake intellectule eigendom. Voor zowel houders als voor merkgemachtigden beweert de site waardevol te z...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 3

Bescherming in het buitenland

BESCHERMING IN HET BUITENLAND EUROPEES GEMEENSCHAPSMERK De toetreding van de Europese Unie als geheel tot het arrangement van Madrid staat gepland voor 1 oktober 2004. Vanaf dat moment kan dus het Community Trade Mark CTM gedesigneerd worden bij ...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 3

Opmerkelijk of merkwaardig - Rémarquable

OPMERKELIJK OF MERKWAARDIG • REMARQUEABLE Het Beneluxmerkenbureau publiceert naast merkinschrij- vingen in haar Benelux-Merkenblad regelmatig Benelux depots waarvan de inschrijving geweigerd werd. De weige- ringen kunnen gebaseerd zijn op de v...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 2

Inhoudsopgave

INHOUD • CONTENU REDACTIONEEL • DE LA REDACTION 59 Farma en Merkenrecht • Droit Pharmaceutique et Droit des Marques Willem Hoorneman THEMANUMMER FARMA EN MERKENRECHT • DROIT PHARMACEUTIQUE ET DROIT DES MARQUES 60 Geneesmiddelenreclame in B...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 2

Redactioneel - De la redaction

REDACTIONEEL • DE LA REDACTION Farma en Merkenrecht Droit Pharmaceutique De farmaceutische branche is sinds jaar en dag een bron van vorming van intellectueel eigendomsrecht. Innovatieve en generieke exponenten binnen deze branche bestrijden elk...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 2

Geneesmiddelenreclame in België

Veerle Raus Advocaat bij CMS Lexcelis te Brussel Geneesmiddelenreclame in België Net zoals de geneesmiddelen zelf, wordt ook de geneesmiddelenreclame in België gereguleerd door een complex geheel aan Europese en Belgische regelgeving, gaande van ...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 2

Geneesmiddelenreclame in Nederland

Chantal Morel Advocaat bij Klos Morel Vos Schaap in Amsterdam Geneesmiddelenreclame in Nederland De toelating van geneesmiddelen tot de markt is in Nederland, net als in andere Europese landen, streng gereguleerd. Ook voor het maken van reclame ...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 2

Substitutie en de Grenzen van Merkenrecht

Ton Artz Advocaat bij Leijnse Artz te Rotterdam Substitutie En De Grenzen Van Merkenrecht Het onderwerp substitutie van geneesmiddelen leidt met enige regelmaat tot heftige discussies. Medisch-ethische, financieel-economische én merkenrechtelijke...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 2

Uitputting van de Rechten op Geneesmiddelen in een Uitgebreide Unie

Philippe Péters en Tanguy de Haan Advocaten te Brussel bij NautaDutilh Uitputting van de rechten op geneesmiddelen in een uitgebreide Unie Het beginsel van de communautaire uitputting van de merkenrechten is bekend. Het ligt vervat in artikel 7 v...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 2

Jurisprudentie - Jurisprudence

JURISPRUDENTIE • JURISPRUDENCE Farmareclame EUROGENERICS GAMMAWAAIER Hof van Beroep te Brussel 26 maart 2002 Mrs Blondeel, Raes en Lybeer UCB NV en UCB Pharma NV advocaat: mr P. Wytinck tegen Eurogenerics NV advocaat: mr P. Maeyaert ... Het voorw...