of filter op
841 artikelen gevonden.
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

France

The facts of the present case do not seem to support such a finding, apart from the infringement stricto sensu, which could be deemed tantamount to unfair competition. France Gérard Delile Avocat à la Cour Salans, Paris 6. To what extent can th...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

Germany

32005 BMM Bulletin jaargang 31 116 Germany Carsten Menebröcker and Gordian N. Hasselblatt CMS Hashe Sigle, Düsseldorf 1. What are the chances please estimate a percentage that your national court will judge that the packaging of defendant B in...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

Hungary

Dr.Tamás Gödölle, or exploiting the reputation of the competitor.15 A would therefore only have a claim if it can provide Hungary Attorney at Law, Bogsch Partners, Budapest evidence as to these requisites. However, even then, a claim based o...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

Italy

Italy Raffaello Stefano De Marco Gianni, Origoni, Grippo Partners, Rome 1. What are the chances please estimate a percentage that your national court will judge that the packaging of defendant B infringes the trade mark of plaintiff A on the ba...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

The Netherlands

32005 BMM Bulletin jaargang 31 124 The Netherlands Hub Harmeling Fresh
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

Sweden

sion of the Label Brand versus the Régina label.
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

UK

UK Paul Telford Allen Overy, London 1. What are the chances please estimate a percentage that your national court will judge that the packaging of defendant B infringes the Trade Mark of plaintiff A on the basis of article 5 par. 1 under b of t...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

Is het Europese merkenrecht geharmoniseerd? Evaluatie van een case study

Willem Hoorneman advocaat te Utrecht redacteur van het BMM Bulletin Is het Europese merkenrecht geharmoniseerd Evaluatie van een case study 32005 BMM Bulletin jaargang 31 132 Zoals bij de inleiding reeds aangegeven is de case study gebaseerd op...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

Samenvatting Gillette-zaken

Samenvatting Gillette-zaken Tobias Cohen Jehoram advocaat te Den Haag redacteur van BMM Bulletin 32005 BMM Bulletin jaargang 31 136 Algemeen Als toegift bij de voorafgaande evaluatie van de case study, hier een overzicht van de verschillende G...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

jurisprudentie overzicht - relevé de jurisprudence

jurisprudentie overzicht relevé de jurisprudence Aan dit overzicht werkten mee: Willem Hoorneman, Christine de Keersmaeker, Paul Reeskamp en Gregor Vos Europees HvJ EG 5 februari 2004, Universal Telefonbuch, ETMR mei 2005, pag. 637 Registraties...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

onder de hamer - affaires pendantes

BMM bulletin onder de hamer affaires pendantes Florence Verhoestraete en Alix Damseaux Zaken ingeleid voor het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen Zaken in het kader van oppositieprocedures Hoya Corporation BHIM – Zaak T-...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

Bookmarks

BMM bulletin book marks Leo van der Wees Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom is gepubliceerd in het Tractatenblad. Een stuk minder of
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

opmerkelijk of merkwaardig - remarquable

BMM bulletin opmerkelijkbofomk erkwaardig remmaarqrkusable Evelien Zimmerman-Den Dulk Het Beneluxmerkenbureau publiceert naast merkinschrijvingen in haar Benelux-Merkenblad regelmatig Benelux depots waarvan de inschrijving geweigerd werd. De we...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

bescherming in het buitenland -protection a l’étranger

BMM bulletin bescherming in het buitenland protection a l’étranger Marten Bouma 32005 BMM Bulletin jaargang 31 Zuid Afrika Verwatering van merken In mei 2005 is door het Constitutional Court een belangrijke uitspraak gedaan inzake de vraag wan...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 2

Inhoudsopgave

BMM bulletin BMM bulletin• bulletin BMM Tijdschrift op het gebied van Merken- en Modellenrecht • Eenendertigste jaargang, nummer 1, lente 2005 • Magazine dans le domaine des droit des marques et modèles • 31e année, numéro 1, printemps 2005 Het BM...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 2

redactioneel - de la rédaction

redactioneel de la rédaction Gebruik, niet-gebruik en hernieuwd gebruik van een merk Toen de Benelux Merkenwet op 1 januari 1971 in werking trad, werd binnen de Benelux het attributieve stelsel van toepassing, hetgeen wil zeggen dat een merkrech...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 2

Normaal gebruik in de Benelux Merkenwet - Wat valt of vervalt onder artikel 5 lid 2 sub a BMW?

D.C. Elzinga Advocaat bij Loyens en Loeff te Rotterdam Normaal gebruik in de Benelux Merkenwet Wat valt of vervalt onder artikel 5 lid 2 sub a BMW Het is alweer tien jaar geleden dat Gielen en Wichers Hoeth een overzicht gaven van wat onder norma...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 2

Soortnamen en andere uitgeburgerde merken

Jacqueline Schaap Partner Klos Morel Vos Schaap te Amsterdam Soortnamen en andere uitgeburgerde merken Het mag als algemeen bekend worden beschouwd dat het onderschei- dend vermogen van een teken geen constante grootheid is, maar aan verandering...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 2

Heilung Mort et resurrection? Dood en verrijzenis?

Philippe Péters Partner NautaDutilh te Brussel Heilung Mort et resurrection Dood en verrijzenis Het voorwerp van deze bijdrage beperkt zich tot de vraag of depots die in toepassing van de oude BMW door non usus zijn vervallen, door hergebruik na ...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 2

Jurisprudentie - Jurisprudence

BMM bulletin jurisprudentie jurisprudence VIKING Hof Den Haag, 13 januari 2005
PDF
BMM Bulletin 2005 / 2

Jurisprudentieoverzicht - Relevé de Jurisprudence

22005 BMM Bulletin jaargang 31 BMM bulletin Aan dit overzicht werkten mee: Willem Hoorneman, Christine de Keersmaeker, Paul Reeskamp en Gregor Vos Europees HvJ EG 16 september 2001, Nichols, IER 2005, nr. 9 Merkenrecht - Familienamen De vraag of ...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 2

Onder de hamer - Affaires Pendantes

BMM bulletin onder de hamer affaires pendantes Florence Verhoestraete en Alix Damseaux Zaken ingeleid voor het gerecht van eerste aanleg van de europese gemeenschappen Voor het Gerecht van eerste aanleg voert Bodegas Franco-Españolas, SA een ve...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 2

Bookmarks

BMM bulletin book marks Leo van der Wees Het ziet er naar uit dat er dit jaar toch echt een eu-domein gaat komen. Daarnaast aandacht voor de statistieken van OHIM. En als derde opnieuw aandacht voor domeinen, maar dan voor de zogenaamde typosqu...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 2

opmerkelijk of merkwaardig - remarquable

BMM bulletin opmerkelibjkoofkmerkwaardig remmaarrkqsuable Evelien Zimmerman-Den Dulk Het Beneluxmerkenbureau publiceert naast merkinschrijvingen in haar Benelux-Merkenblad regelmatig Benelux depots waarvan de inschrijving geheel of gedeeltelijk...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 2

Boekbespreking - Critique / A. BRAUN, Précis des marques

BMM bulletin beschermboienkgbiensphreetkbinugitenland protecticornitiaqul’eétranger 22005 BMM Bulletin jaargang 31 Paul Maeyaert A. BRAUN, Précis des marques, 4de uitgave, Brussel, Larcier 2004, 1017 p. Enige tijd geleden verscheen het “liber a...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 2

bescherming in het buitenland - protection a l’étranger

BMM bulletin bescherming in het buitenland protection a l’étranger Marten Bouma Verenigde Staten van Amerika Priority Watch List De federale regering van Verenigde Staten onder leiding van George W. Bush heeft wederom haar Priority Watch List ge...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 1

Inhoudsopgave

BMM bulletin BMM bulletin• bulletin BMM Tijdschrift op het gebied van Merken- en Modellenrecht • Eenendertigste jaargang, nummer 1, lente 2005 • Magazine dans le domaine des droit des marques et modèles • 31e année, numéro 1, printemps 2005 Het BM...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 1

redactioneel - de la rédaction

redactioneel de la rédaction De Benelux ®-evolutie In menig opzicht levert dit Lentenummer van het BMM Bulletin een nieuw geluid op. Het Bulletin verschijnt in een nieuwe lay-out waarmee afscheid is genomen van het stemmige grijs van de afgelope...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 1

Een toekomst voor het Benelux Gerechtshof

Ivan Verougstraete President van het Benelux Gerechtshof Een toekomst voor het Benelux Gerechtshof Naar aanleiding van de vraag naar de wenselijkheid van de voortzetting van het Verdrag van 3 februari 1958 tot instelling van een Benelux Economisc...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 1

De Belgische rechtspraak ex artikel 6ter BMW vanuit Nederlands perspectief

Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek De Belgische rechtspraak ex artikel 6ter BMW vanuit Nederlands perspectief Het mij toebedeelde onderwerp is niet ongevaarlijk. Een Nederlander die Belgische rechtspraak – of...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 1

Quelques réflexions à partir d’arrêts de la cour d’appel de La Haye en matière de motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque

Fernand de Visscher Françoise Jacques de Dixmude Advocaten bij Braun Bigwood Quelques ré
PDF
BMM Bulletin 2005 / 1

Europese jurisprudentie vanuit Beneluxperspectief

Jaap Spoor Hoogleraar aan de Vrije Universiteit en advocaat te Amsterdam Europese jurisprudentie vanuit Beneluxperspectief Bij een afscheid hoort een terugblik en een feestje. Om het afscheid van de heer Van Boxstael recht te doen dient de terug...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 1

Kleurmerken in de Benelux: weg uit de grijze zone?

Paul Maeyaert Advocaat bij Altius Kleurmerken in de Benelux: weg uit de grijze zone De bekende uitdrukking dat men in principe niet redetwist over sma- ken of kleuren, en dus geen zinloze discussies voert om eigen gelijk te halen, ligt uiteraard ...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 1

Jurisprudentieoverzicht - Relevé de Jurisprudence

12005 BMM Bulletin jaargang 31 BMM bulletin Aan dit overzicht werkten mee: Willem Hoorneman, Christine de Keersmaeker, Paul Reeskamp en Gregor Vos Europees HvJ EG 6 januari 2004, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV en Commissie van de Eu...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 1

Onder de hamer - Affaires Pendantes

BMM bulletin onder de hamer affaires pendantes Florence Verhoestraete en Alix Damseaux Zaken ingeleid voor het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen Zaken in het kader van oppositiepro- cedures L D S.A. BHIM – Zaak T-16804...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 1

Bookmarks

BMM bulletin book marks In deze eerste Bookmarks nieuwe stijl aandacht voor de gemeenschapsmodellenverordening zoals deze is aangenomen door de Eerste Kamer, de aanpak door de nieuwe Europese Commissie van design protection of automotive spare p...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 1

opmerkelijk of merkwaardig - remarquable

BMM bulletin opmerkelijkbofomk erkwaardig remmaarqrkusable Evelien Zimmerman-Den Dulk Het Beneluxmerkenbureau publiceert naast merkinschrijvingen in haar Benelux-Merkenblad regelmatig Benelux depots waarvan de inschrijving geweigerd werd. De we...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 1

bescherming in het buitenland - protection a l’étranger

BMM bulletin bescherming in het buitenland protection a l’étranger Canada Wijzigingen in het Merkenregister In een zaak, met overigens een lange maar interessante historie, kwam aan de orde of een wijziging in het Canadese Merkenregister mogelij...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 4

Inhoudsopgave

INHOUD • CONTENU REDACTIONEEL • DE LA REDACTION 185 Het nieuwe modellenrecht • Le nouveau droit des dessins et modèles Willem Hoorneman THEMANUMMER HET NIEUWE MODELLENRECHT • LE NOUVEAU DROIT DE DESSINS ET MOD
PDF
BMM Bulletin 2004 / 4

Redactioneel - De la redaction

REDACTIONEEL • DE LA REDACTION Het nieuwe modellenrecht Le nouveau droit des dessins et modèles Ruim een jaar geleden op 1 december 2003 is de nieuwe Benelux Tekeningen- en Modellenwet BTMW in werking getreden. Hiermee is het modellenrecht binn...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 4

De nieuwe BTMW en het overgangsrecht

Willemien Diekman Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek te Den Haag De nieuwe BTMW en het overgangsrecht Het Protocol tot wijziging van de BTMW1 trad een jaar geleden, op 1 december 2003, in werking2. Door middel van het Protocol is de BTMW ...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 4

De weggeharmoniseerde gebruiksfunctie en de ingewijden in de betrokken sector

Gregor Vos Advocaat te Amsterdam, redacteur BMM Bulletin De weggeharmoniseerde gebruiksfunctie en de ingewijden in de betrokken sector Op 1 december 2003 is in werking getreden het Protocol van 20 juni 2002 Trb. 2002, 129 tot aanpassing van de Be...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 4

Modelrecht en techniek: De apparaatgerichte leer wint terrein ten koste van de bescherming van vormgeving

Wouter Pors Advocaat bij Bird Bird te Den Haag Modelrecht en techniek De apparaatgerichte leer wint terrein ten koste van de bescherming van vormgeving Vijf jaar geleden schreef ik in het BMM Bulletin over de vraag hoe artikel 2 BTMW moet worden...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 4

Het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel en het einde van de onbeperkte cumulatie

Niels Mulder en Diederik Stols Advocaten bij DLA SchutGrosheide te Amsterdam Het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel en het einde van de onbeperkte cumulatie Met het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel hebben rechthebbenden een nieuw, laagdrempel...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 4

Jurisprudentie - Jurisprudence

JURISPRUDENTIE • JURISPRUDENCE RECHTSPRAAKOVERZICHT OVER HET NIEUWE MODELLENRECHT, SLAAFSE NABOOTSING EN AUTEURSRECHT EEN BLOEMLEZING EDITOR: WILLEM HOORNEMAN PHILIPSREMINGTON Europese Hof van Justitie, 18 juni 2002 ... De tweede vraag ... 41. M...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 4

Jurisprudentieoverzicht - Relevé de Jurisprudence

JURISPRUDENTIE • JURISPRUDENCE DYSON KRUIDVAT RETAIL VzR. Utrecht, 3 september 2004 4. De beoordeling 4.1. In dit kort geding staat de vraag centraal of Kruidvat vanaf 30 augustus 2004 ‘met de in haar filialen aangeboden stofzuigers, bekend onde...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 4

Onder de hamer - Affaires Pendantes

ONDER DE HAMER • AFFAIRES PENDANTES Liesbeth Weynants en Alix Damseaux Advocaten bij Nauta Dutilh te Brussel ZAKEN INGELEID VOOR HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Zaken in het kader van oppositieprocedures Przedsiebiors...
PDF
BMM Bulletin 2004 / 4

Bookmarks

BOOKMARKS www.iacc.org De International AntiCounterfeiting Coalition IACC is de grootste internationale organisatie die zich inzet voor de bestrijding van namaak en piraterij, aldus een tekst op de site van deze organisatie. Hiertoe ontwikkelt en...