Colofon

Tijdschrift op het gebied van Merken- en Modellenrecht. Het BMM Bulletin wordt in opdracht van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM) uitgegeven door uitgeverij deLex te Amsterdam en verschijnt driemaal per jaar.

 

Magazine dans de domaine des droit des marques et modèles. Le Bulletin BMM est une édition de l'Association Benelux pour le Droit des Marques et Modèles (BMM) et paraît trois fois par an

 

Citeertitel | Titre de référence

Bijvoorbeeld: BMM Bulletin 2021-1, p. 2-3

 

Par example: BMM Bulletin 2021-1, p. 2-3

 

Redactie | Rédaction

De redactie wordt gevormd door:

 • Elise Menkhorst,
 • Bart ten Doeschate,
 • Marjolein Driessen,
 • Carina Gommers,
 • Sabin Tigu,
 • Maarten Rijks,
 • Sarah van den Brande,
 • Joost Becker,
 • Landine Varela
 • Florence Verhoestraete,
 • Olivier Vrins,
 • Lenneke van Gaal,
 • Camille Janssen

Redactiesecretariaat | Secrétariat de la rédaction

Contact omtrent aan te leveren kopij en andere aangelegenheden kan worden opgenomen met:

 

Uitgeverij deLex B.V.

Mathijs de Jong, mdejong@delex.nl

Weteringschans 28, 1017 SG Amsterdam

 

En ce qui concerne le matériel à livrer et d'auteurs affaires, contacter:

Uitgeverij deLex B.V.

Mathijs de Jong, mdejong@delex.nl

Weteringschans 28, 1017 SG Amsterdam

 

Uitgever | Éditeur

Uitgeverij deLex B.V.

Claudia Zuidema, czuidema@delex.nl

Weteringschans 28, 1017 SG Amsterdam

 

Vormgeving | Modelage

az grafisch serviceburo B.V. te Den Haag, www.az-gsb.nl