of filter op
820 artikelen gevonden.
PDF
BMM Bulletin 2006 / 2

bescherming in het buitenland - protection a l’étranger

BMM bbuulllleettiinn bbeesscchheerrmmiinngg iinn hheett bbuuiitteennllaanndd pprrootteeccttiioonn aa ll’’ééttrraannggeerr Marten Bouma 22006 BMM Bulletin jaargang 32 Zuid Afrika Niet geregistreerde maar algemeen bekende BMW merken Bayerische M...
PDF
BMM Bulletin 2006 / 2

onder de hamer - affaires pendantes

onder de hamer affaires pendantes Florence Verhoestraete en Alix Damseaux NautaDutilh Brussel Zaken ingeleid voor het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen Zaken in het kader van de oppositieprocedures NHL Enterprises BHIM - ...
PDF
BMM Bulletin 2006 / 1

Inhoudsopgave - Contenu

BMM bulletin inhoud contenu BMM bulletin• bulletin BMM Tijdschrift op het gebied van Merken- en Modellenrecht • Tweeëndertigste jaargang, nummer 1, lente 2006 • Magazine dans le domaine des droit des marques et modèles • 32e année, numéro 1, pr...
PDF
BMM Bulletin 2006 / 1

redactioneel - de la rédaction

redactioneel de la rédaction Transito handel De Benelux is gezegend met twee grote havens in Rotterdam en Antwerpen, die maken dat de merkenrechtelijke aspecten rond de doorvoer van producten met enige regelmaat worden voorgelegd aan de veelal R...
PDF
BMM Bulletin 2006 / 1

De ficties in het extern douanevervoer

Gregor Vos Advocaat te Amsterdam, redacteur BMM bulletin De
PDF
BMM Bulletin 2006 / 1

Merkgebruik in het economisch verkeer, enkele kanttekeningen bij Class en Peak

Paul Reeskamp Advocaat te Amsterdam, redacteur BMM bulletin Merkgebruik in het economisch verkeer, enkele kanttekeningen bij Class en Peak Het Class-arrest1 zal in kringen van parallelhandelaren met gejuich onthaald zijn. De bottom line van deze ...
PDF
BMM Bulletin 2006 / 1

jurisprudentie - jurisprudence

BMM bulletin jurisprudentie jurisprudence Thema regelgeving en jurisprudentie 12005 BMM Bulletin jaargang 32 Polo Europese Hof van Justitie, 6 april 2000 Case C-38398 Het Hof, samengesteld uit: L. Sevón, President of Chambers, P. Jann en M. Wa...
PDF
BMM Bulletin 2006 / 1

jurisprudentie overzicht - relevé de jurisprudence

BMM bulletin jurisprudentie overzicht relevé de jurisprudence Aan dit overzicht werkten mee: Willem Hoorneman, Christine de Keersmaeker, Paul Reeskamp en Gregor Vos 12005 BMM Bulletin jaargang 32 Europees HvJ EG, 12 mei 2005, Regione Autonoma ...
PDF
BMM Bulletin 2006 / 1

onder de hamer - affaires pendantes

onder de hamer affaires pendantes Florence Verhoestraete en Alix Damseaux Zaken ingeleid voor het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen Zaken in het kader van oppositieprocedures Carsten Brinkmann BHIM - Zaak T-32205 Woordme...
PDF
BMM Bulletin 2006 / 1

Bookmarks

book marks Leo van der Wees In deze Bookmarks treft u een bonte ver- WIPO. The proposals would allow com- principe van de trapsgewijze openstelling zameling van berichten aan. Het vliegt van strafvordering aanwijzing en richtlijn, naar panies...
PDF
BMM Bulletin 2006 / 1

opmerkelijk of merkwaardig - remarquable

ooppmmeerrkkeelliijjkkooffmmeerrkkwwaaaarrddiigg rreemmaarrqquuaabbllee Evelien Zimmerman-Den Dulk Het Beneluxmerkenbureau publiceert naast merkinschrijvingen in haar Benelux-Merkenblad regelmatig Benelux depots waarvan de inschrijving geweigerd...
PDF
BMM Bulletin 2006 / 1

bescherming in het buitenland - protection a l’étranger

BMM bulletin bescherming in het buitenland protection a l’étranger Marten Bouma Puerto Rico Positie depot Verenigde Staten In een rechtszaak tussen twee merkhouders voor het merk SONATA voor slaapmedicijnen, kwam aan de orde wat de positie is i...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 4

Inhoudsopgave - Contenu

BMM bulletin BMM bulletin• bulletin BMM Tijdschrift op het gebied van Merken- en Modellenrecht • Eenendertigste jaargang, nummer 4, winter 2005-2006 • Magazine dans le domaine des droit des marques et modèles • 31e année, numéro 4, hiver 2005-2006...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 4

redactioneel - de la rédaction

redactioneel de la rédaction Geografische benamingen Tijdens de achter u liggende feestdagen heeft u wellicht genoten van een Prosciutto di Parma als voorgerecht, een Scotch lamb of een Canard à Foie Gras du Sud-Ouest als hoofdgerecht en een kaa...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 4

De Bescherming van Geografische Benamingen

Nicolas Clarembeaux Advocaat bij Altius te Brussel De Bescherming van Geogra
PDF
BMM Bulletin 2005 / 4

Feta: death and resurrection of a GI

Florent Gevers Trade Mark Attorney Feta: death and resurrection of a GI ECJ decision of 25 October 2005 Joined cases C-46502 and C-46602 ECJ recognizes “clawing back” – FETA for cheese is not generic and is only for the use of Greece. On 25 Octob...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 4

jurisprudentie - jurisprudence

jurisprudentie jurisprudence Thema regelgeving en jurisprudentie VERORDENING EEG Nr. 208192 VAN DE RAAD van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwprodukten en levensmiddelen DE RAAD ...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 4

jurisprudentie overzicht - relevé de jurisprudence

BMM bulletin jurisprudentie overzicht relevé de jurisprudence Aan dit overzicht werkten mee: Willem Hoorneman, Christine de Keersmaeker, Paul Reeskamp en Gregor Vos 42005 - 2006 BMM Bulletin jaargang 31 Europees HvJ EG 5 oktober 2004, Alcon In...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 4

onder de hamer - affaires pendantes

onder de hamer affaires pendantes Florence Verhoestraete en Alix Damseaux Zaken ingeleid voor het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen The Black Decker Corporation BHIM – Zaak T-25505 Zwart-geel gekleurd beeldmerk in de vo...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 4

Bookmarks

BMM bulletin book marks Leo van der Wees Deze Bookmarks wordt gedomineerd door OHIM, de WIPO. De eerste organisatie heeft onder andere haar tarieven verlaagd en stelt dat als gevolg daarvan het bedrijfsleven actief in de EU miljoenen euro’s min...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 4

opmerkelijk of merkwaardig - remarquable

ooppmmeerrkkeelliijjkkooffmmeerrkkwwaaaarrddiigg rreemmaarrqquuaabbllee Evelien Zimmerman-Den Dulk Het Beneluxmerkenbureau publiceert naast merkinschrijvingen in haar Benelux-Merkenblad regelmatig Benelux depots waarvan de inschrijving geweigerd...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 4

bescherming in het buitenland -protection a l’étranger

BMM bulletin bescherming in het buitenland protection a l’étranger Marten Bouma Vietnam Pas op met ruime classificaties In Vietnam is een nieuw reglement in werking getreden voor het berekenen van de verschuldigde verschotten bij de deponering ...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

Inhoudsopgave - Contenu

BMM bulletin BMM bulletin• bulletin BMM Tijdschrift op het gebied van Merken- en Modellenrecht • Eenendertigste jaargang, nummer 3, herfst 2005 • Magazine dans le domaine des droit des marques et modèles • 31e année, numéro 3, automne 2005 Het BMM...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

Redactioneel - De la rédaction

redactioneel de la rédaction Europees merkenrecht geharmoniseerd De Merkenrichtlijn beoogde bijna 20 jaar geleden verschillen in rechtsbescherming in de diverse lidstaten weg te nemen. Het gevaar voor verwarring werd in de beroemde 10e overwegin...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

Inleiding bij case study

Inleiding bij case study Heeft de Merkenrichtlijn met inbegrip van de uitleg daarvan door het Europese Hof van Justitie nu daadwerkelijk de gewenste harmonisering gebracht binnen EU Of bieden de nieuwe geharmoniseerde inbreukcri- teria zoveel re...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

Case Study

Case Study a. Plaintiff A is the right holder with respect to the trade mark registration of the worddevice mark Always Plus, registered for amongst others sanitary towels, filed in your country on 1 February 2005. b. Defendant B starts producin...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

Belgium

Belgium Jean-Jo Evrard Nauta Dutilh, Brussels 1. What are the chances please estimate a percentage that your national court will judge that the packaging of defendant B infringes the trade mark of plaintiff A on the basis of article 5 par. 1 und...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

France

The facts of the present case do not seem to support such a finding, apart from the infringement stricto sensu, which could be deemed tantamount to unfair competition. France Gérard Delile Avocat à la Cour Salans, Paris 6. To what extent can th...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

Germany

32005 BMM Bulletin jaargang 31 116 Germany Carsten Menebröcker and Gordian N. Hasselblatt CMS Hashe Sigle, Düsseldorf 1. What are the chances please estimate a percentage that your national court will judge that the packaging of defendant B in...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

Hungary

Dr.Tamás Gödölle, or exploiting the reputation of the competitor.15 A would therefore only have a claim if it can provide Hungary Attorney at Law, Bogsch Partners, Budapest evidence as to these requisites. However, even then, a claim based o...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

Italy

Italy Raffaello Stefano De Marco Gianni, Origoni, Grippo Partners, Rome 1. What are the chances please estimate a percentage that your national court will judge that the packaging of defendant B infringes the trade mark of plaintiff A on the ba...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

The Netherlands

32005 BMM Bulletin jaargang 31 124 The Netherlands Hub Harmeling Fresh
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

Sweden

sion of the Label Brand versus the Régina label.
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

UK

UK Paul Telford Allen Overy, London 1. What are the chances please estimate a percentage that your national court will judge that the packaging of defendant B infringes the Trade Mark of plaintiff A on the basis of article 5 par. 1 under b of t...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

Is het Europese merkenrecht geharmoniseerd? Evaluatie van een case study

Willem Hoorneman advocaat te Utrecht redacteur van het BMM Bulletin Is het Europese merkenrecht geharmoniseerd Evaluatie van een case study 32005 BMM Bulletin jaargang 31 132 Zoals bij de inleiding reeds aangegeven is de case study gebaseerd op...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

Samenvatting Gillette-zaken

Samenvatting Gillette-zaken Tobias Cohen Jehoram advocaat te Den Haag redacteur van BMM Bulletin 32005 BMM Bulletin jaargang 31 136 Algemeen Als toegift bij de voorafgaande evaluatie van de case study, hier een overzicht van de verschillende G...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

jurisprudentie overzicht - relevé de jurisprudence

jurisprudentie overzicht relevé de jurisprudence Aan dit overzicht werkten mee: Willem Hoorneman, Christine de Keersmaeker, Paul Reeskamp en Gregor Vos Europees HvJ EG 5 februari 2004, Universal Telefonbuch, ETMR mei 2005, pag. 637 Registraties...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

onder de hamer - affaires pendantes

BMM bulletin onder de hamer affaires pendantes Florence Verhoestraete en Alix Damseaux Zaken ingeleid voor het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen Zaken in het kader van oppositieprocedures Hoya Corporation BHIM – Zaak T-...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

Bookmarks

BMM bulletin book marks Leo van der Wees Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom is gepubliceerd in het Tractatenblad. Een stuk minder of
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

opmerkelijk of merkwaardig - remarquable

BMM bulletin opmerkelijkbofomk erkwaardig remmaarqrkusable Evelien Zimmerman-Den Dulk Het Beneluxmerkenbureau publiceert naast merkinschrijvingen in haar Benelux-Merkenblad regelmatig Benelux depots waarvan de inschrijving geweigerd werd. De we...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 3

bescherming in het buitenland -protection a l’étranger

BMM bulletin bescherming in het buitenland protection a l’étranger Marten Bouma 32005 BMM Bulletin jaargang 31 Zuid Afrika Verwatering van merken In mei 2005 is door het Constitutional Court een belangrijke uitspraak gedaan inzake de vraag wan...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 2

Inhoudsopgave

BMM bulletin BMM bulletin• bulletin BMM Tijdschrift op het gebied van Merken- en Modellenrecht • Eenendertigste jaargang, nummer 1, lente 2005 • Magazine dans le domaine des droit des marques et modèles • 31e année, numéro 1, printemps 2005 Het BM...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 2

redactioneel - de la rédaction

redactioneel de la rédaction Gebruik, niet-gebruik en hernieuwd gebruik van een merk Toen de Benelux Merkenwet op 1 januari 1971 in werking trad, werd binnen de Benelux het attributieve stelsel van toepassing, hetgeen wil zeggen dat een merkrech...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 2

Normaal gebruik in de Benelux Merkenwet - Wat valt of vervalt onder artikel 5 lid 2 sub a BMW?

D.C. Elzinga Advocaat bij Loyens en Loeff te Rotterdam Normaal gebruik in de Benelux Merkenwet Wat valt of vervalt onder artikel 5 lid 2 sub a BMW Het is alweer tien jaar geleden dat Gielen en Wichers Hoeth een overzicht gaven van wat onder norma...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 2

Soortnamen en andere uitgeburgerde merken

Jacqueline Schaap Partner Klos Morel Vos Schaap te Amsterdam Soortnamen en andere uitgeburgerde merken Het mag als algemeen bekend worden beschouwd dat het onderschei- dend vermogen van een teken geen constante grootheid is, maar aan verandering...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 2

Heilung Mort et resurrection? Dood en verrijzenis?

Philippe Péters Partner NautaDutilh te Brussel Heilung Mort et resurrection Dood en verrijzenis Het voorwerp van deze bijdrage beperkt zich tot de vraag of depots die in toepassing van de oude BMW door non usus zijn vervallen, door hergebruik na ...
PDF
BMM Bulletin 2005 / 2

Jurisprudentie - Jurisprudence

BMM bulletin jurisprudentie jurisprudence VIKING Hof Den Haag, 13 januari 2005
PDF
BMM Bulletin 2005 / 2

Jurisprudentieoverzicht - Relevé de Jurisprudence

22005 BMM Bulletin jaargang 31 BMM bulletin Aan dit overzicht werkten mee: Willem Hoorneman, Christine de Keersmaeker, Paul Reeskamp en Gregor Vos Europees HvJ EG 16 september 2001, Nichols, IER 2005, nr. 9 Merkenrecht - Familienamen De vraag of ...