of filter op
841 artikelen gevonden.
PDF
BMM Bulletin 1994 / 71 (1)

BMM Bulletin 1994 / 71 (april)

Inhoud / Sommaire

 

PERSONALIA

 

NIEUWE LEDEN /NOUVEAUX MEMBRES

 

ARTIKELEN /ARTICLES

 

P.H.M. Keesom:

1) De Merkengemachtigde als Euveldader?

2) Sluimerende IR's weer gewekt.

 

E. Visser en Mevrouw B. Ooteman

Antwoord op examenvraag ...

PDF
BMM Bulletin 1993 / 70

BMM Bulletin 1993 / 70

PERSONALIA

 

NIEUWE LEDEN/NOUVEAUX MEMBRES

 

MEDEDELINGEN/COMMUNICATIONS

 

DIVERSEN/DIVERS

 

ARTIKELEN

Toespraak van de heer Dr. L.J.M. van Bauwel, directeur van het Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen

...
PDF
BMM Bulletin 1993 / 69

BMM Bulletin 1993 / 69

PERSONALIA

 

MEDEDELINGEN

 

BMM-WIM MAK AWARD: Juryrapport / Jury report / Rapport du Jury

 

ARTIKELEN

S.D. Petosevic:

Protection of Industrial Property rights in Former Yugoslavia

 

P.A.C.E. van der Kooij:

Klank-, geur-, smaak- en tast...

PDF
BMM Bulletin 1993 / 68

BMM Bulletin 1993 / 68

MEDEDELINGEN

 

Verhuizing BMB

 

L.J. Verschoor

Opleiding BMM-gemachtigde

 

IFWP-procedure in België

 

 

PERSONALIA

 

Nieuwe leden

 

Professionele samenwerkingen in Duitsland

 

In Memoriam

 

 

ARTIKELEN

 

Jean Bleyer:

Proposit...

PDF
BMM Bulletin 1992 / 67

BMM Bulletin 1992 / 67

Inhoud / Sommaire

 

Mededelingen

 

Nieuwe leden

 

Personalia

 

10e Symposium in Slot Zeist

 

Prof. mr. W.M. Kleijn

Legalisatiebevoegdheid van makelaar in merken

 

Het gerechtshof te 's-Gravenhage, 8 oktober 1992

 

Cour d'appel de Pa...

PDF
BMM Bulletin 1992 / 66

BMM Bulletin 1992 / 66

Inhoud / Sommaire

 

Mededelingen

 

Najaarsvergadering / Réunion d'automne

 

Personalia

 

Nieuwe leden

 

Persbericht

 

Examen BMM 1992

 

Beantwoording vraag 3 BMM Examen 1991

 

Le nouveau regime de protection des marques en france

...
PDF
BMM Bulletin 1992 / 65

BMM Bulletin 1992 / 65

Inhoud / Sommaire

 

ARTIKELEN

Wim Mak BMM Award 1991.

 

Personalia

 

Ingekomen stukken

 

Mededelingen/Annonces

 

The extension of industrial property rights in Germany following reunification - Monika Wenz

 

JURISPRUDENTIE/JURISPRUDEN...

PDF
BMM Bulletin 1991 / 64

BMM Bulletin 1991 / 64

VAN DE REDAKTIE

 

MEDEDELINGEN

 

PERSONALIA

 

ARTIKELEN

 

Randverschijnselen 1992

 

Ingekomen stukken:

- Mr. Ch. Gielen

- Mr. W.F.P. Goosen

 

Interview H. Molijn

- Mr. W.P.F. Goosen

 

Boekbesprekingen

- Mr. J.A.F. Considine

 

V...

PDF
BMM Bulletin 1991 / 63

BMM Bulletin 1991 / 63

VERENIGINGSNIEUWS

Personalia

Toelatingsexamen 1991

Bestuur en Commissie BMM

Alegemene Ledenvergadering Utrecht 12.4.91

Verslag Commissie Benelux Bureau

Compte-rendu Commission Bureaux Benelux

 

ARTIKELEN

Evrard, J.J.; Peters, Ph.

Quelque...

PDF
BMM Bulletin 1991 / 62

BMM Bulletin 1991 / 62

VERENIGINGSNIEUWS

Personalia

 

ARTIKELEN

 

Gevers, F.

Voor een redelijk oppositiesysteem

 

Keesom, P.H.M.

Internationale depots werkzaam in Andorra?

Examen 1991

Korte mededelingen

 

JURISPRUDENTIE

Arr. Rb. Den Haag, 29-10-1990

- Mar...

PDF
BMM Bulletin 1990 / 60

BMM Bulletin 1990 / 60

BMM BULLETIN No. 60 Jaargang XVI No. 3- Oktober 1990

 

INHOUD

VERENIGINGSLEVEN

Van de Redactietafel

Mededeling voor adspirantleden.

Toelatingsexamen 1991

Examen 1990

BMM-Toelatingsexamen 1990

Correspondentie met BMB

 

ADVERTENTIE

 

AR...

PDF
BMM Bulletin 1990 / 59

BMM Bulletin 1990 / 59

Merkenrecht

Modellenrecht

Alphabet

Brussel

Verlicht depot

BMW

Daimler

TOM POES

SNAPPY TOM

PDF
BMM Bulletin 1990 / 58

BMM Bulletin 1990 / 58

BMM BULLETIN No. 58 Jaargang XVI No. 1- Maart 1990

 

INHOUD

VERENIGINGSLEVEN

Afscheid van Mr. Rein A. van Dijk.

Ereregels.

 

MEDEDELINGEN

Committee of Experts on the harmonization of laws for the protection

- Fl. Gevers

France - Conseils...

PDF
BMM Bulletin 1989 / 57

BMM Bulletin 1989 / 57

VERENIGINGSLEVEN

Examen 1989

Toelatingsexamen 1990

 

MEDEDELINGEN

Samenstelling bestuur Orde Octrooigemachtigden

Book announcement

 

ARTIKELEN

Le depot de marque Benelux fait de mauvaise foi - C. Sunt

 

LITERATUUR UIT BUITENLANDSE VAKBL...

PDF
BMM Bulletin 1989 / 56

BMM Bulletin 1989 / 56

VERENIGINGSLEVEN

Mededeling Bestuur over Ereregels

Rectificatie

Examen 1989

 

LITERATUUR UIT BUITENLANDSE VAKBLADEN

 

JURISPRUDENTIE

Benelux Gerechtshof

26-6-1989; ISOVER/ISOGLASS

Conclusie plaatsvervangend Advocaat-Generaal.

 

Rechtba...

PDF
BMM Bulletin 1989 / 55

BMM Bulletin 1989 / 55

VERENIGINGSLEVEN

Wim Mak BMM Award

Rapport Annuel - J. Bleyer

Toespraak van de nieuwe president J.P. van der Stock

Samenstelling van bestuur en kommissies

Vergadering van de Commissie Benelux Bureau op 29 april 1988

 

MEDEDELINGEN

De aandu...

PDF
BMM Bulletin 1989 / 54

BMM Bulletin 1989 / 54

VERENIGINGSLEVEN

Mededeling van het bestuur

Leden-Mutaties

 

MEDEDELINGEN

Bestuur Orde van Octrooigemachtigden

 

ARTIKELEN

Benelux-Merkenwet en eerste richtlijn van de raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-staten - H.R...

PDF
BMM Bulletin 1988 / Index

BMM Bulletin 1988 / Index

PDF
BMM Bulletin 1988 / 53

BMM Bulletin 1988 / 53

BMM BULLETIN No. 53 Jaargang XIV No. 4- december 1988

 

INHOUD

 

VERENIGINGSLEVEN

Woord van de voorzitter

Van de redaktietafel

Commissie Benelux-Bureaux

Examen 1989

Verslag van de algemene ledenvergadering van 13 april 1988 te Brussel

 

...
PDF
BMM Bulletin 1988 / 52

BMM Bulletin 1988 / 52

BMM BULLETIN No. 52 Jaargang XIV No. 3- september 1988

 

INHOUD

VERENIGINGSLEVEN

 

Van de redaktietafel Reglement Wim Mak BMM-Award

Rules Wim Mak BMM-Award

Examen 1988

 

ARTIKELEN

USTA 110th Annual Meeting - W.F.P. Goosen Titels van tijd...

PDF
BMM Bulletin 1988 / 51

BMM Bulletin 1988 / 51

BMM BULLETIN No. 51 Jaargang XIV No. 2-juni 1988

 

INHOUD

MEDEDELINGEN

Najaarsbijeenkomst

 

LITERATUUR UIT BUITENLANDSE VAKBLADEN

 

VERENIGINGSLEVEN

Jaarrapport - Jean Bleyer

Commissie Benelux Bureaux

 

ARTIKELEN

Arrangement van Madri...

PDF
BMM Bulletin 1988 / 50

BMM Bulletin 1988 / 50

BMM BULLETIN No. 50 Jaargang XIV No. 1 - maart 1988

 

INHOUD

VERENIGINGSLEVEN

Woord van de voorzitter

50 x BMM-Bulletin-L. J. Verschoor

Overpeinzingen van een mede oprichter - H. Molijn

Jaarlijkse vergadering van het Bestuur met de voorzitt...

PDF
BMM Bulletin 1987 / 49

BMM Bulletin 1987 / 49

VERENIGINGSLEVEN

Woord van de voorzitter

 

MEDEDELINGEN

Wijziging Benelux Merkenwet

 

ARTIKELEN

Sterke werken, zwakke merken, Mr. E.A. Mout-Bouwman

 

JURISPRUDENTIE

Hof van Cassatie

- Isover Saint Gobain/Isoglas, 11-9-1987

 

Gerechtsh...

PDF
BMM Bulletin 1987 / 48

BMM Bulletin 1987 / 48

VERENIGINGSLEVEN

Mededeling van het bestuur

Van de Redaktie tafel

Toelatingsexamen 1987

 

ARTIKELEN

Where's Boston, W.F.P. Goosen

 

BOEKBESPREKING

Arkenbout: Handelsnamen en dienstmerken;

door P.H.M. Keesom.

 

JURISPRUDENTIE

Benelux-G...

PDF
BMM Bulletin 1987 / 47

BMM Bulletin 1987 / 47

VERENIGINGSLEVEN

Réunion Bureaux des Marques Benelux et de la

Commission Bureau Benelux

 

MEDEDELINGEN

Organigram APRAM 1987

 

ARTIKELEN

W.F.P.Goosen-Arrangement van Madrid

 

JURISPRUDENTIE

Tribunal de Commerce Bruxelles

- Levi Straus...

PDF
BMM Bulletin 1987 / 46

BMM Bulletin 1987 / 46

VERENIGINGSLEVEN

Mededeling van het bestuur

 

MEDEDELINGEN

Bestuur Orde van Octrooigemachtigden

Wijziging Beneluxwet voor Tekeningen of Modellen

- Briefwisseling Voorzitter met de Ministeries van Economische Zaken

 

HET GEMEENSCHAPSMERK

B...

PDF
BMM Bulletin 1987 /

BMM Bulletin 1987 Index

BMM Bulletin 1987 Index
PDF
BMM Bulletin 1986 / 45

BMM Bulletin 1986 / 45

BMM BULLETIN No. 45 Jaargang XII No. 4 - december 1986

 

INHOUD

VERENIGINGSLEVEN

 

Examen 1987

Examen 1986

 

MEDEDELINGEN

Voorstellen ter bevordering van de bruikbaarheid van de BTMW, Rapport van de BMM

Voorstellen ter bevordering van de...

PDF
BMM Bulletin 1986 / 44

BMM Bulletin 1986 / 44

BMM BULLETIN No. 44 Jaargang XII No. 3 - september 1986

 

INHOUD

 

VERENIGINGSLEVEN

Jaarverslag van het bestuur.

Notulen Algemene Ledenvergadering 15 mei 1986.

 

Verslag vergadering Commissie Wetgeving. 14 mei 1986.

 

GEMEENSCHAPSMERK

 ...

PDF
BMM Bulletin 1986 / 43

BMM Bulletin 1986 / 43

BMM BULLETIN No. 43 Jaargang XII No. 2-juni 1986

 

INHOUD

 

VERENIGINGSLEVEN

Vergadering van het Benelux Merkenbureau met de Commissie Bureaux Benelux d.d. 16-11-1984

 

MEDEDELINGEN

Obituary M.F. Rowland, esq.

 

ARTIKELEN

De bescherming...

PDF
BMM Bulletin 1986 / 42

BMM Bulletin 1986 / 42

INHOUD

VERENIGINGSLEVEN

 

Algemene ledenvergadering op 15 mei 1986

 

Verslag Raad van Beroep

 

Verslag Programma- en Publiciteitscommissie Jaarverslag 1985 van de Commissie Benelux Bureaux

 

Verslag van de Commissie Wetgeving Verslag van ...

PDF
BMM Bulletin 1985 / 41

BMM Bulletin 1985 / 41

VERENIGINGSLEVEN

Woord van de voorzitter

Van de secretaris

Examen 1986

 

ARTIKELEN

Beschermingsomvang van het modellenrecht, door Prof.Mr.E.A. van Nieuwenhoven Helbach

10 Ans de Loi Uniforme Benelux e Dessins ou Modèles, door Me.Th. van Inn...

PDF
BMM Bulletin 1985 / 40

BMM Bulletin 1985 / 40

VERENIGINGSLEVEN

Onderscheiding A. Gomez de Mesquita

 

MEDEDELINGEN

Van de penningmeester.

Persbericht Naäap 1985.

 

JURISPRUDENTIE

Benelux Gerechtshof

Lever/International Metals (LUX /LUX-TALC) 22 mei 1985.

Conclusions du Ministère Pub...

PDF
BMM Bulletin 1985 / 39

BMM Bulletin 1985 / 39

VERENIGINGSLEVEN

BMM-bijeenkomst op 24/25 oktober 1985

Toelatingsexamen 1985 (uitslag)

Schriftelijk examen 1985 (publikatie der vragen).

 

MEDEDELINGEN

Oproep van de Commissie Benelux-Burcaux

Wetgevingscommissie

Toespraak door de voorzitte...

PDF
BMM Bulletin 1985 / 38

BMM Bulletin 1985 / 38

VERENIGINGSLEVEN

In memoriam Dr. W. Mak, door Mr. H. Molijn.

Onderscheiding Mr. R.H. van Dijk

 

MEDEDELINGEN

Voorstellen ter bevordering van de bruikbaarheid van de BTMW

Rapport van de Commissie Modellen van de BMM

Erratum Inhoudsopgave Bul...

PDF
BMM Bulletin 1984 / 4

BMM Bulletin 1984 / 4 (december)

INHOUD

VERENIGINGSLEVEN

Ledenadministratie

 

BMM-lied

 

Mededeling van de redaktie

 

Necrologie

 

Toelatingsexamen 1985

Woord van de voorzitter

Verslag van de algemene vergadering 1984 '10 Jaren BMM-Bulletin'

MEDEDELINGEN

Raad van Be...

PDF
BMM Bulletin 1984 / 4

BMM Bulletin 1984 / 4 (januari)

INHOUD

1. Verenigingsleven

1.1. Woord van de voorzitter

 

2.1 Mededelingen

2.2 Examen

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering

 

Jurisprudentie

Nederland

Arrondissementsrechtbank Amsterdami BAARS KAAS BV en DE VIJFHEERENLANDEN BV/ WES...

PDF
BMM Bulletin 1984 / 36

BMM Bulletin 1984 / 36

INHOUD

REDACTIONEEL

Beroepsvertegenwoordiging voor het Merkenbureau van de Gemeenschap

 

VERENIGINGSLEVEN

Toelatingsexamen 1984 (uitslag).

Schriftelijk examen 1984

 

MEDEDELINGEN

(publikatie der vragen)

 

Mededeling van het Bestuur:

He...

PDF
BMM Bulletin 1984 / 35

BMM Bulletin 1984 / 35

INHOUD

VERENIGINGSLEVEN

 

Algemene Statutaire Vergadering (3 mai 1984) - Redactionele Indrukken

Jaarverslag van het Bestuur over het Verenigingsjaar 1983/84

 

MEDEDELINGEN

Mededelingen van het Bestuur:

-Herziening Statuten, Ereregels en Hu...

PDF
BMM Bulletin 1984 / 34

BMM Bulletin 1984 / 34

BMM BULLETIN No. 34* Jaargang X No. 1 maart 1984

 

INHOUD

VERENIGINGSLEVEN

 

Ten geleide, door R. Dumez.

Nieuwe leden 1983

New Members 1983

 

Minutes of Meeting APRAM/BMM/ECTA/ITMA 13.10.83, by F.A.M. Algemene ledenvergadering 3 mei '84.5...

PDF
BMM Bulletin 1983 / 4

BMM Bulletin 1983 / 4

  1. Verenigingsleven.

1.2. Woord van de President

 

1.3. Nieuwe leden

 

1.3. Paneldiscussie woensdagnamiddag 17 maart 1982.

 

1.4. Commissie Bureaux Benelux

 

1.5. OMPI Doorlopend comité (Doorlopend Programma van OMPI voor de Cooperatie t...

PDF
BMM Bulletin 1983 / 3

BMM Bulletin 1983 / 3

      1. Verenigingsleven

 

1.1. Examen

1.2. Exameneisen voor het toelatingsexamen.

 

  1. Mededelingen

 

2.1. B.M.M. voorstellen tot wijziging van de Benelux Merkenwet.

2.3. Briefwisseling met Benelux Merken Bureau.

 

  1. Epi - Council
...
PDF
BMM Bulletin 1983 / 2

BMM Bulletin 1983 / 2

 1. Verenigingsleven

1.1. Jaarsverslag van het bestuur over het verenigingsjaar 1982/1983

 

1.2. Woord van de President R. DUMEZ

 

1.3. Wijziging van de Beneluxwet - Brief van de Benelux Economische Unie.

 

1.4. Bestuur en Statutaire Commis...

PDF
BMM Bulletin 1983 / 1

BMM Bulletin 1983 / 1

  1. Verenigingsleven.

 

1.1. Gemeenschappelijke vergadering van de Raden van Beheer van I.T.M.A. - B.M.M. - A.P.R.A.M

 

  1. Mededelingen

2.1 Publicatie - Jurisprudentie 1980-1981 van het Benelux Gerechtshof

2.2 Nota's en studies van de Duits...

PDF
BMM Bulletin 1983 /

BMM Bulletin Index 1983/1984

PDF
BMM Bulletin 1982 / 4

BMM Bulletin 1982 / 04

INHOUD

1. Verenigingsleven.

1.1. Een woord van de voorzitter.

1.2. Verslag van 22 april 1981. de algemene statutaire vergadering gehouden

1.3. Tuchtrecht van de vereniging.

 

2. Terugblik naar aanleiding van het tienjarig bestaan van Benelux...

PDF
BMM Bulletin 1982 / 3

BMM Bulletin 1982 / 03

INHOUD.

Verenigingsleven.

Ontwerp Notulen van de Algemene Levens vergadering gehouden op 17.3.1982 in Hotel Atlanta te Rotterdam

Community Trade mark Legislation The Status que as of september 1982 door Dr.M. MAX

3. Jurisprudentie

3.1. Hof ve...

PDF
BMM Bulletin 1982 / 2

BMM Bulletin 1982 / 02

Merkenrecht

 

Modellenrecht

 

Jurisprudentie