of filter op
820 artikelen gevonden.
PDF
BMM Bulletin 1988 / 50

BMM Bulletin 1988 / 50

BMM BULLETIN No. 50 Jaargang XIV No. 1 - maart 1988

 

INHOUD

VERENIGINGSLEVEN

Woord van de voorzitter

50 x BMM-Bulletin-L. J. Verschoor

Overpeinzingen van een mede oprichter - H. Molijn

Jaarlijkse vergadering van het Bestuur met de voorzitt...

PDF
BMM Bulletin 1987 / 49

BMM Bulletin 1987 / 49

VERENIGINGSLEVEN

Woord van de voorzitter

 

MEDEDELINGEN

Wijziging Benelux Merkenwet

 

ARTIKELEN

Sterke werken, zwakke merken, Mr. E.A. Mout-Bouwman

 

JURISPRUDENTIE

Hof van Cassatie

- Isover Saint Gobain/Isoglas, 11-9-1987

 

Gerechtsh...

PDF
BMM Bulletin 1987 / 48

BMM Bulletin 1987 / 48

VERENIGINGSLEVEN

Mededeling van het bestuur

Van de Redaktie tafel

Toelatingsexamen 1987

 

ARTIKELEN

Where's Boston, W.F.P. Goosen

 

BOEKBESPREKING

Arkenbout: Handelsnamen en dienstmerken;

door P.H.M. Keesom.

 

JURISPRUDENTIE

Benelux-G...

PDF
BMM Bulletin 1987 / 47

BMM Bulletin 1987 / 47

VERENIGINGSLEVEN

Réunion Bureaux des Marques Benelux et de la

Commission Bureau Benelux

 

MEDEDELINGEN

Organigram APRAM 1987

 

ARTIKELEN

W.F.P.Goosen-Arrangement van Madrid

 

JURISPRUDENTIE

Tribunal de Commerce Bruxelles

- Levi Straus...

PDF
BMM Bulletin 1987 / 46

BMM Bulletin 1987 / 46

VERENIGINGSLEVEN

Mededeling van het bestuur

 

MEDEDELINGEN

Bestuur Orde van Octrooigemachtigden

Wijziging Beneluxwet voor Tekeningen of Modellen

- Briefwisseling Voorzitter met de Ministeries van Economische Zaken

 

HET GEMEENSCHAPSMERK

B...

PDF
BMM Bulletin 1987 /

BMM Bulletin 1987 Index

BMM Bulletin 1987 Index
PDF
BMM Bulletin 1986 / 45

BMM Bulletin 1986 / 45

BMM BULLETIN No. 45 Jaargang XII No. 4 - december 1986

 

INHOUD

VERENIGINGSLEVEN

 

Examen 1987

Examen 1986

 

MEDEDELINGEN

Voorstellen ter bevordering van de bruikbaarheid van de BTMW, Rapport van de BMM

Voorstellen ter bevordering van de...

PDF
BMM Bulletin 1986 / 44

BMM Bulletin 1986 / 44

BMM BULLETIN No. 44 Jaargang XII No. 3 - september 1986

 

INHOUD

 

VERENIGINGSLEVEN

Jaarverslag van het bestuur.

Notulen Algemene Ledenvergadering 15 mei 1986.

 

Verslag vergadering Commissie Wetgeving. 14 mei 1986.

 

GEMEENSCHAPSMERK

 ...

PDF
BMM Bulletin 1986 / 43

BMM Bulletin 1986 / 43

BMM BULLETIN No. 43 Jaargang XII No. 2-juni 1986

 

INHOUD

 

VERENIGINGSLEVEN

Vergadering van het Benelux Merkenbureau met de Commissie Bureaux Benelux d.d. 16-11-1984

 

MEDEDELINGEN

Obituary M.F. Rowland, esq.

 

ARTIKELEN

De bescherming...

PDF
BMM Bulletin 1986 / 42

BMM Bulletin 1986 / 42

INHOUD

VERENIGINGSLEVEN

 

Algemene ledenvergadering op 15 mei 1986

 

Verslag Raad van Beroep

 

Verslag Programma- en Publiciteitscommissie Jaarverslag 1985 van de Commissie Benelux Bureaux

 

Verslag van de Commissie Wetgeving Verslag van ...

PDF
BMM Bulletin 1985 / 41

BMM Bulletin 1985 / 41

VERENIGINGSLEVEN

Woord van de voorzitter

Van de secretaris

Examen 1986

 

ARTIKELEN

Beschermingsomvang van het modellenrecht, door Prof.Mr.E.A. van Nieuwenhoven Helbach

10 Ans de Loi Uniforme Benelux e Dessins ou Modèles, door Me.Th. van Inn...

PDF
BMM Bulletin 1985 / 40

BMM Bulletin 1985 / 40

VERENIGINGSLEVEN

Onderscheiding A. Gomez de Mesquita

 

MEDEDELINGEN

Van de penningmeester.

Persbericht Naäap 1985.

 

JURISPRUDENTIE

Benelux Gerechtshof

Lever/International Metals (LUX /LUX-TALC) 22 mei 1985.

Conclusions du Ministère Pub...

PDF
BMM Bulletin 1985 / 39

BMM Bulletin 1985 / 39

VERENIGINGSLEVEN

BMM-bijeenkomst op 24/25 oktober 1985

Toelatingsexamen 1985 (uitslag)

Schriftelijk examen 1985 (publikatie der vragen).

 

MEDEDELINGEN

Oproep van de Commissie Benelux-Burcaux

Wetgevingscommissie

Toespraak door de voorzitte...

PDF
BMM Bulletin 1985 / 38

BMM Bulletin 1985 / 38

VERENIGINGSLEVEN

In memoriam Dr. W. Mak, door Mr. H. Molijn.

Onderscheiding Mr. R.H. van Dijk

 

MEDEDELINGEN

Voorstellen ter bevordering van de bruikbaarheid van de BTMW

Rapport van de Commissie Modellen van de BMM

Erratum Inhoudsopgave Bul...

PDF
BMM Bulletin 1984 / 4

BMM Bulletin 1984 / 4 (januari)

INHOUD

1. Verenigingsleven

1.1. Woord van de voorzitter

 

2.1 Mededelingen

2.2 Examen

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering

 

Jurisprudentie

Nederland

Arrondissementsrechtbank Amsterdami BAARS KAAS BV en DE VIJFHEERENLANDEN BV/ WES...

PDF
BMM Bulletin 1984 / 4

BMM Bulletin 1984 / 4 (december)

INHOUD

VERENIGINGSLEVEN

Ledenadministratie

 

BMM-lied

 

Mededeling van de redaktie

 

Necrologie

 

Toelatingsexamen 1985

Woord van de voorzitter

Verslag van de algemene vergadering 1984 '10 Jaren BMM-Bulletin'

MEDEDELINGEN

Raad van Be...

PDF
BMM Bulletin 1984 / 36

BMM Bulletin 1984 / 36

INHOUD

REDACTIONEEL

Beroepsvertegenwoordiging voor het Merkenbureau van de Gemeenschap

 

VERENIGINGSLEVEN

Toelatingsexamen 1984 (uitslag).

Schriftelijk examen 1984

 

MEDEDELINGEN

(publikatie der vragen)

 

Mededeling van het Bestuur:

He...

PDF
BMM Bulletin 1984 / 35

BMM Bulletin 1984 / 35

INHOUD

VERENIGINGSLEVEN

 

Algemene Statutaire Vergadering (3 mai 1984) - Redactionele Indrukken

Jaarverslag van het Bestuur over het Verenigingsjaar 1983/84

 

MEDEDELINGEN

Mededelingen van het Bestuur:

-Herziening Statuten, Ereregels en Hu...

PDF
BMM Bulletin 1984 / 34

BMM Bulletin 1984 / 34

BMM BULLETIN No. 34* Jaargang X No. 1 maart 1984

 

INHOUD

VERENIGINGSLEVEN

 

Ten geleide, door R. Dumez.

Nieuwe leden 1983

New Members 1983

 

Minutes of Meeting APRAM/BMM/ECTA/ITMA 13.10.83, by F.A.M. Algemene ledenvergadering 3 mei '84.5...

PDF
BMM Bulletin 1983 / 4

BMM Bulletin 1983 / 4

 1. Verenigingsleven.

1.2. Woord van de President

 

1.3. Nieuwe leden

 

1.3. Paneldiscussie woensdagnamiddag 17 maart 1982.

 

1.4. Commissie Bureaux Benelux

 

1.5. OMPI Doorlopend comité (Doorlopend Programma van OMPI voor de Cooperatie t...

PDF
BMM Bulletin 1983 / 3

BMM Bulletin 1983 / 3

      1. Verenigingsleven

 

1.1. Examen

1.2. Exameneisen voor het toelatingsexamen.

 

 1. Mededelingen

 

2.1. B.M.M. voorstellen tot wijziging van de Benelux Merkenwet.

2.3. Briefwisseling met Benelux Merken Bureau.

 

 1. Epi - Council
...
PDF
BMM Bulletin 1983 / 2

BMM Bulletin 1983 / 2

 1. Verenigingsleven

1.1. Jaarsverslag van het bestuur over het verenigingsjaar 1982/1983

 

1.2. Woord van de President R. DUMEZ

 

1.3. Wijziging van de Beneluxwet - Brief van de Benelux Economische Unie.

 

1.4. Bestuur en Statutaire Commis...

PDF
BMM Bulletin 1983 / 1

BMM Bulletin 1983 / 1

 1. Verenigingsleven.

 

1.1. Gemeenschappelijke vergadering van de Raden van Beheer van I.T.M.A. - B.M.M. - A.P.R.A.M

 

 1. Mededelingen

2.1 Publicatie - Jurisprudentie 1980-1981 van het Benelux Gerechtshof

2.2 Nota's en studies van de Duits...

PDF
BMM Bulletin 1983 /

BMM Bulletin Index 1983/1984

PDF
BMM Bulletin 1982 / 4

BMM Bulletin 1982 / 04

INHOUD

1. Verenigingsleven.

1.1. Een woord van de voorzitter.

1.2. Verslag van 22 april 1981. de algemene statutaire vergadering gehouden

1.3. Tuchtrecht van de vereniging.

 

2. Terugblik naar aanleiding van het tienjarig bestaan van Benelux...

PDF
BMM Bulletin 1982 / 3

BMM Bulletin 1982 / 03

INHOUD.

Verenigingsleven.

Ontwerp Notulen van de Algemene Levens vergadering gehouden op 17.3.1982 in Hotel Atlanta te Rotterdam

Community Trade mark Legislation The Status que as of september 1982 door Dr.M. MAX

3. Jurisprudentie

3.1. Hof ve...

PDF
BMM Bulletin 1982 / 2

BMM Bulletin 1982 / 02

Merkenrecht

 

Modellenrecht

 

Jurisprudentie

 

PDF
BMM Bulletin 1982 / 1

BMM Bulletin 1982 / 01

INHOUD

1. Verenigingsleven.

1.1. Nieuwe leden.

 

2. Algemene Statuaire Vergadering BMM van 17 maart 1982. Jaarlijks verslag van de voorzitter.

 

3. Verslag van het Bestuur

betreft: Voorstel voor een eerste Richtlijn van de Raad betreffende ...

PDF
BMM Bulletin 1981 / 3

BMM Bulletin 1981 / 3

1. Verenigingsleven.

 

1.1. Onderscheiding Benoeming

 

1.2. Informatie.

 

1.3. Nieuwe Leden

 

1.4. Examen

 

1.5. Errata

 

1.6. Studiecommissie Industriële Eigendom - Nederland.

 

1.7. Informations générales OMPI.

 

 1. Commission of ...
PDF
BMM Bulletin 1981 / 2

BMM Bulletin 1981 / 2

 1. Verenigingsleven.

 

1.1. Algemene Statutaire Vergadering

 

Jaarlijks verslag van de voorzitter.

 

1.2. Rapport van de Commissie Wetgeving.

 

1.3. Wijzigingen aan de artikels 4 en 6 van het huishoudelijk reglement.

 

1.4. Le Droit des...

PDF
BMM Bulletin 1981 / 1

BMM Bulletin 1981 / 1

INHOUD

1 Mededeling van de Voorzitter.

 

2. Verenigingsleven.

2.1. Nieuwe leden Ledenlijst Diplomas. 2.2. Cyclus colloquia BMM aspiranten

 

3. Beneluxwet:

3.1. Warenmerken.

3.2. Dienstmerken.

3.3. Tekeningen en modellen.

 

4. Symposium;...

PDF
BMM Bulletin 1980 / 4

BMM Bulletin 1980 / 04

INHOUD

 

SPECIAAL NUMMER GEMEENSCHAPSMERK

1. Editoriaal.

 

2. Vereniging van Practici inzake Merkenrecht in de Europese Gemeenschappen. European Communities Trade Mark Practitioners Association.

 

3. voorstel van een eerste richtlijn van de...

PDF
BMM Bulletin 1980 / 3

BMM Bulletin 1980 / 03

INHOUD

Voor het academische jaar 1980/1981 CEIPI: programma voor

 

Casus Muller/Douma

 

Bewijslast bij Merkinbreuk: J.A. STOOP

 

Theorie en praktijk: C.J. VERSCHOOR

 

Merken en consumentenbescherming: W. MAK

 

Examen opgaven van dit jaa...

PDF
BMM Bulletin 1980 / 2

BMM Bulletin 1980 / 02

INHOUD

1. De uitvoering van het BMM-Bulletin

2. Verenigingsleven

2.1. Leden/Raad van Beroep, benoeming van de Heer E. EMRINGER

2.2. Symposium BMM: "Het merk in vergelijkende reklame"

2.3. Gerechtelijke procedures in België en Nederland (L. Wi...

PDF
BMM Bulletin 1980 / 1

BMM Bulletin 1980 / 01

INHOUD

1. Artikelbespreking

1.1 La protection de la marque selon article 13 A de la Loi Benelux door mevr. Deliege-Sequaris (P. Steinhauser)

 

2. Jurisprudentie

2.1 Bespreking vonnis 'Cour d'Appel de Paris' (A. Gomez de Mesquita)

2.2 Geraber...

PDF
BMM Bulletin 1979 / 4

BMM Bulletin 1979 / 4

 1. Verenigingsleven.

1.1. Mededeling van de voorzitter.

 

1.2. Nieuwe leden.

 

1.3. Examen.

 

1.4. Programmacommissie.

 

1.5. Het diploma van de Vereniging.

 

1.6. Ontwerp richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenr...

PDF
BMM Bulletin 1979 / 3

BMM Bulletin 1979 / 3

 1. Verenigingsleven.

 

1.1. Algemene vergadering van 5 oktober in Luxemburg.

 

- Verslag van de redaktie.

 

- Uittreksel uit Newletter n° 60 van oktober 1979 van ITMA (Institute of Trade Mark Agents).

 

1.2. La jurisprudence de la Cour de...

PDF
BMM Bulletin 1979 / 2

BMM Bulletin 1979 / 2

Overlijdensbericht.

 

 1. Verenigingsleven.

 

1.1. Benoeming.

 

1.2. Leden.

 

1.3. Examen.

 

1.4. Refus de protection. Formulaires normaliés de l'OMPI.

 

 1. Recht en praktijk.

 

2.1. L'application en Belgique de la loi uniforme Bene...

PDF
BMM Bulletin 1979 / 1

BMM Bulletin 1979 / 1

Voorwoord van de voorzitter

 

Mededeling van de redaktie

 

BMM-Bulletin, dactylografische normen

 

Leden

 

Examen

 

Bibliografie

 

Internationale inschrijving van modellen

 

Dienstmerken

 

Brief van het bestuur aan de Ministeries v...

PDF
BMM Bulletin 1978 / 3

BMM Bulletin 1978 / 03

INHOUD

- Woord van de voorzitter

- BMM Bulletin

- Erratum

- Examen - Leden

- Benoeming - Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden

- Zetel van het E.E.G.-merkenbureau

 

- Vergadering van de vereniging op donderdag

21 september 1978.

 

- ...

PDF
BMM Bulletin 1978 / 2

BMM Bulletin 1978 / 02

INHOUD

 

Woord van de Voorzitter

 

BMM Bulletin

 

BMM Vergadering

 

Gemeenschapsmerk

 

Examen

 

Samenstelling van de BMM

Leden

 

Zetel van het EEG Merkenbureau Orde van de Advocaten van de Balie van Brussel

 

Frankrijk

 

Vragenl...

PDF
BMM Bulletin 1978 / 1

BMM Bulletin 1978 / 01

INHOUD

 

Benelux-Merkenbureau

 

Bay Bulletin

 

Leden

 

Besluit van het Bestuur

 

Nieuwe leden - Examen

 

Bibliografie

 

Gemeenschappelijk Melk - Rapport van het BMM Bestuur

 

Rechtsleer

 

Couleurs, combinaisons de couleurs et tei...

PDF
BMM Bulletin 1977 / 4

BMM Bulletin 1977 / 4

Voorwoord (H. Molijn)

 

Mededeling van de Redaktie

 

Examen

 

Erratum

 

Bibliografie

 

OMPI

 

EEG-Merk Voorontwerp - Rapport van de Beheerraad

 

De EEG-Merkenwetgeving (W. Mak)

 

Art. 13 4 2. Jurisprudence et developpement Européen...

PDF
BMM Bulletin 1977 / 3

BMM Bulletin 1977 / 3

Overlijdensbericht

 

EEG Merk

 

BMM Bulletin

 

Examen

 

Ladas Prijs

 

Bibliografie

 

Conferenties

 • W.F. VERKADE
 • DE GRYSE

Industriële Eigendomstitels in Centraal Amerika (R. DUMEZ)

 

Minimum Use Requirements for Foreign Tradem...

PDF
BMM Bulletin 1977 / 2

BMM Bulletin 1977 / 2

Jaarverslag

 

Woord van de President

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering

 

Budget

 

BMM Bulletin

 

Examen

 

Bibliografie

 

Foreign members

 

- USTA

 

- ITMA

 

Symposium te Monte-Carlo

 

EEG Merkenwetgeving (W. Mak)

 

...
PDF
BMM Bulletin 1977 / 1

BMM Bulletin 1977 / 1

Ten geleide

 

Rapport van het Bestuur van BMM inzake het memorandum

 

Mededelingen

 

Foreign Members

 

Recente ontwikkelingen met betrekking tot een EEG-Merkenwetgeving (W. Mak)

 

Nationale merkenrechten hun mogelijke omzetting/uitbreidi...

PDF
BMM Bulletin 1976 / 6

BMM Bulletin 1976 / 6

INHOUD

 

Voorwoord

 

Dorothy Fey's visit

 

Bijeenkomst ITMA te Londen (Franse tekst)

 

Bijeenkomst BMM/LES te Rotterdam

- Lezing van de heer De Caluwé

- Lezing van de heer Mak

 

Gebruiksdwang van het toekomstig EEG-merk

 

Jurispruden...

PDF
BMM Bulletin 1976 / 5

BMM Bulletin 1976 / 5

INHOUD

 

Voorwoord

 

Jurisprudentie - merkenrecht

 

Jurisprudentie modellenrecht

 

Het merkrecht gered?

 

Toetreding van de Sovjet Unie tot de Overeenkomst van Madrid

 

Dienstmerken

 

USTA-meeting in Kansas City

 

GRUR-Tagung te Ke...