of filter op
841 artikelen gevonden.
PDF
BMM Bulletin 1982 / 1

BMM Bulletin 1982 / 01

INHOUD

1. Verenigingsleven.

1.1. Nieuwe leden.

 

2. Algemene Statuaire Vergadering BMM van 17 maart 1982. Jaarlijks verslag van de voorzitter.

 

3. Verslag van het Bestuur

betreft: Voorstel voor een eerste Richtlijn van de Raad betreffende ...

PDF
BMM Bulletin 1981 / 3

BMM Bulletin 1981 / 3

1. Verenigingsleven.

 

1.1. Onderscheiding Benoeming

 

1.2. Informatie.

 

1.3. Nieuwe Leden

 

1.4. Examen

 

1.5. Errata

 

1.6. Studiecommissie Industriële Eigendom - Nederland.

 

1.7. Informations générales OMPI.

 

  1. Commission of ...
PDF
BMM Bulletin 1981 / 2

BMM Bulletin 1981 / 2

  1. Verenigingsleven.

 

1.1. Algemene Statutaire Vergadering

 

Jaarlijks verslag van de voorzitter.

 

1.2. Rapport van de Commissie Wetgeving.

 

1.3. Wijzigingen aan de artikels 4 en 6 van het huishoudelijk reglement.

 

1.4. Le Droit des...

PDF
BMM Bulletin 1981 / 1

BMM Bulletin 1981 / 1

INHOUD

1 Mededeling van de Voorzitter.

 

2. Verenigingsleven.

2.1. Nieuwe leden Ledenlijst Diplomas. 2.2. Cyclus colloquia BMM aspiranten

 

3. Beneluxwet:

3.1. Warenmerken.

3.2. Dienstmerken.

3.3. Tekeningen en modellen.

 

4. Symposium;...

PDF
BMM Bulletin 1980 / 4

BMM Bulletin 1980 / 04

INHOUD

 

SPECIAAL NUMMER GEMEENSCHAPSMERK

1. Editoriaal.

 

2. Vereniging van Practici inzake Merkenrecht in de Europese Gemeenschappen. European Communities Trade Mark Practitioners Association.

 

3. voorstel van een eerste richtlijn van de...

PDF
BMM Bulletin 1980 / 3

BMM Bulletin 1980 / 03

INHOUD

Voor het academische jaar 1980/1981 CEIPI: programma voor

 

Casus Muller/Douma

 

Bewijslast bij Merkinbreuk: J.A. STOOP

 

Theorie en praktijk: C.J. VERSCHOOR

 

Merken en consumentenbescherming: W. MAK

 

Examen opgaven van dit jaa...

PDF
BMM Bulletin 1980 / 2

BMM Bulletin 1980 / 02

INHOUD

1. De uitvoering van het BMM-Bulletin

2. Verenigingsleven

2.1. Leden/Raad van Beroep, benoeming van de Heer E. EMRINGER

2.2. Symposium BMM: "Het merk in vergelijkende reklame"

2.3. Gerechtelijke procedures in België en Nederland (L. Wi...

PDF
BMM Bulletin 1980 / 1

BMM Bulletin 1980 / 01

INHOUD

1. Artikelbespreking

1.1 La protection de la marque selon article 13 A de la Loi Benelux door mevr. Deliege-Sequaris (P. Steinhauser)

 

2. Jurisprudentie

2.1 Bespreking vonnis 'Cour d'Appel de Paris' (A. Gomez de Mesquita)

2.2 Geraber...

PDF
BMM Bulletin 1979 / 4

BMM Bulletin 1979 / 4

  1. Verenigingsleven.

1.1. Mededeling van de voorzitter.

 

1.2. Nieuwe leden.

 

1.3. Examen.

 

1.4. Programmacommissie.

 

1.5. Het diploma van de Vereniging.

 

1.6. Ontwerp richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenr...

PDF
BMM Bulletin 1979 / 3

BMM Bulletin 1979 / 3

  1. Verenigingsleven.

 

1.1. Algemene vergadering van 5 oktober in Luxemburg.

 

- Verslag van de redaktie.

 

- Uittreksel uit Newletter n° 60 van oktober 1979 van ITMA (Institute of Trade Mark Agents).

 

1.2. La jurisprudence de la Cour de...

PDF
BMM Bulletin 1979 / 2

BMM Bulletin 1979 / 2

Overlijdensbericht.

 

  1. Verenigingsleven.

 

1.1. Benoeming.

 

1.2. Leden.

 

1.3. Examen.

 

1.4. Refus de protection. Formulaires normaliés de l'OMPI.

 

  1. Recht en praktijk.

 

2.1. L'application en Belgique de la loi uniforme Bene...

PDF
BMM Bulletin 1979 / 1

BMM Bulletin 1979 / 1

Voorwoord van de voorzitter

 

Mededeling van de redaktie

 

BMM-Bulletin, dactylografische normen

 

Leden

 

Examen

 

Bibliografie

 

Internationale inschrijving van modellen

 

Dienstmerken

 

Brief van het bestuur aan de Ministeries v...

PDF
BMM Bulletin 1978 / 3

BMM Bulletin 1978 / 03

INHOUD

- Woord van de voorzitter

- BMM Bulletin

- Erratum

- Examen - Leden

- Benoeming - Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden

- Zetel van het E.E.G.-merkenbureau

 

- Vergadering van de vereniging op donderdag

21 september 1978.

 

- ...

PDF
BMM Bulletin 1978 / 2

BMM Bulletin 1978 / 02

INHOUD

 

Woord van de Voorzitter

 

BMM Bulletin

 

BMM Vergadering

 

Gemeenschapsmerk

 

Examen

 

Samenstelling van de BMM

Leden

 

Zetel van het EEG Merkenbureau Orde van de Advocaten van de Balie van Brussel

 

Frankrijk

 

Vragenl...

PDF
BMM Bulletin 1978 / 1

BMM Bulletin 1978 / 01

INHOUD

 

Benelux-Merkenbureau

 

Bay Bulletin

 

Leden

 

Besluit van het Bestuur

 

Nieuwe leden - Examen

 

Bibliografie

 

Gemeenschappelijk Melk - Rapport van het BMM Bestuur

 

Rechtsleer

 

Couleurs, combinaisons de couleurs et tei...

PDF
BMM Bulletin 1977 / 4

BMM Bulletin 1977 / 4

Voorwoord (H. Molijn)

 

Mededeling van de Redaktie

 

Examen

 

Erratum

 

Bibliografie

 

OMPI

 

EEG-Merk Voorontwerp - Rapport van de Beheerraad

 

De EEG-Merkenwetgeving (W. Mak)

 

Art. 13 4 2. Jurisprudence et developpement Européen...

PDF
BMM Bulletin 1977 / 3

BMM Bulletin 1977 / 3

Overlijdensbericht

 

EEG Merk

 

BMM Bulletin

 

Examen

 

Ladas Prijs

 

Bibliografie

 

Conferenties

  • W.F. VERKADE
  • DE GRYSE

Industriële Eigendomstitels in Centraal Amerika (R. DUMEZ)

 

Minimum Use Requirements for Foreign Tradem...

PDF
BMM Bulletin 1977 / 2

BMM Bulletin 1977 / 2

Jaarverslag

 

Woord van de President

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering

 

Budget

 

BMM Bulletin

 

Examen

 

Bibliografie

 

Foreign members

 

- USTA

 

- ITMA

 

Symposium te Monte-Carlo

 

EEG Merkenwetgeving (W. Mak)

 

...
PDF
BMM Bulletin 1977 / 1

BMM Bulletin 1977 / 1

Ten geleide

 

Rapport van het Bestuur van BMM inzake het memorandum

 

Mededelingen

 

Foreign Members

 

Recente ontwikkelingen met betrekking tot een EEG-Merkenwetgeving (W. Mak)

 

Nationale merkenrechten hun mogelijke omzetting/uitbreidi...

PDF
BMM Bulletin 1976 / 6

BMM Bulletin 1976 / 6

INHOUD

 

Voorwoord

 

Dorothy Fey's visit

 

Bijeenkomst ITMA te Londen (Franse tekst)

 

Bijeenkomst BMM/LES te Rotterdam

- Lezing van de heer De Caluwé

- Lezing van de heer Mak

 

Gebruiksdwang van het toekomstig EEG-merk

 

Jurispruden...

PDF
BMM Bulletin 1976 / 5

BMM Bulletin 1976 / 5

INHOUD

 

Voorwoord

 

Jurisprudentie - merkenrecht

 

Jurisprudentie modellenrecht

 

Het merkrecht gered?

 

Toetreding van de Sovjet Unie tot de Overeenkomst van Madrid

 

Dienstmerken

 

USTA-meeting in Kansas City

 

GRUR-Tagung te Ke...

PDF
BMM Bulletin 1976 / 4

BMM Bulletin 1976 / 4

Voorwoord

 

Toelichting

 

Redactioneel

 

Verslag over de periode 1974-1975

 

Begroting 1976

 

Ontwerp-notulen van 30 januari 1976

 

Ontwerp-Statuten en Huishoudelijk Reglement

PDF
BMM Bulletin 1975 / 3

BMM Bulletin 1975 / 3

Algemene Ledenvergadering

 

Stop Press

 

Toelichting op de voorgestelde statutenwijziging

 

Statutenwijziging (Bestuurskommentaar)

 

Leden

 

De zaak TERRAPIN/TERRANOVA (Merkenrecht, Handelsnaamrecht)

 

Wensen voor 1976

 

Ontwerp-Stat...

PDF
BMM Bulletin 1975 / 2

BMM Bulletin 1975 / 2

onderwerp

sommaire

agenda (BMM, ITMA)

activités (BMM, ITMA)

van de voorzitter

mot du président

examencommissie commission d'examen

protocole de Genève (texte) protocol van Genève (commentaar) protocole de Genève (commentaire) GRUR Tagung, B...

PDF
BMM Bulletin 1975 / 1

BMM Bulletin 1975 / 1

Ten geleide/introduction

 

Avant-propos/voorwoord

 

Historique

 

Historie

 

Notulen van 18 april 1975

 

Rapport du 18 avril 1975

 

Budget 1974-1975

 

Budget 1974-1975

 

Voordracht W.L. Haardt

 

Exposé J. Brahy

 

Leden/membr...