of filter op
820 artikelen gevonden.
PDF
BMM Bulletin 1976 / 4

BMM Bulletin 1976 / 4

Voorwoord

 

Toelichting

 

Redactioneel

 

Verslag over de periode 1974-1975

 

Begroting 1976

 

Ontwerp-notulen van 30 januari 1976

 

Ontwerp-Statuten en Huishoudelijk Reglement

PDF
BMM Bulletin 1975 / 3

BMM Bulletin 1975 / 3

Algemene Ledenvergadering

 

Stop Press

 

Toelichting op de voorgestelde statutenwijziging

 

Statutenwijziging (Bestuurskommentaar)

 

Leden

 

De zaak TERRAPIN/TERRANOVA (Merkenrecht, Handelsnaamrecht)

 

Wensen voor 1976

 

Ontwerp-Stat...

PDF
BMM Bulletin 1975 / 2

BMM Bulletin 1975 / 2

onderwerp

sommaire

agenda (BMM, ITMA)

activités (BMM, ITMA)

van de voorzitter

mot du président

examencommissie commission d'examen

protocole de Genève (texte) protocol van Genève (commentaar) protocole de Genève (commentaire) GRUR Tagung, B...

PDF
BMM Bulletin 1975 / 1

BMM Bulletin 1975 / 1

Ten geleide/introduction

 

Avant-propos/voorwoord

 

Historique

 

Historie

 

Notulen van 18 april 1975

 

Rapport du 18 avril 1975

 

Budget 1974-1975

 

Budget 1974-1975

 

Voordracht W.L. Haardt

 

Exposé J. Brahy

 

Leden/membr...