of filter op
804 artikelen gevonden.
PDF
BMM Bulletin 2013 / 2

bescherming in het buitenland

BMM bulletin bescherming in het buitenland protection a l’étranger Marten Bouma Kroatië Toetreding tot de EU Op 1 juli 2013 is Kroatië toegetreden tot de EU en daarmee tot het systeem van het Europese Uniemerk. India Toetreding tot Protocol van...
PDF
BMM Bulletin 2013 / 2

opmerkelijk of merkwaardig

opmerkelijk of merkwaardig remarquable Yvonne Noorlander Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom BBIE publiceert naast merkinschrijvingen in het register regelmatig Benelux depots waarvan de inschrijving geheel of gedeeltelijk werd gew...
PDF
BMM Bulletin 2013 / 2

onder de hamer

onder de hamer affaires pendantes Florence Verhoestraete Zaken ingeleid voor het Hof van Justitie Prejudiciële vragen Backaldrin
PDF
BMM Bulletin 2013 / 2

jurisprudentie overzicht

jurisprudentie overzicht relevé de jurisprudence Europa General Court, 16 October 2012, Monier Roo
PDF
BMM Bulletin 2013 / 2

Verwijzen of verwarren?

Jaap Bremer Advocaat bij BarentsKrans te Den Haag Verwijzen of verwarren Over refererend merkgebruik in de praktijk Het gebruik van een ingeschreven merk ter identi
PDF
BMM Bulletin 2013 / 2

De gegronde redenen van de merkhouder in de Europese rechtspraak

Flip Petillion en Axel Clerens Beiden advocaat bij Crowell Moring te Brussel De gegronde redenen van de merkhouder in de Europese rechtspraak Deze bijdrage geeft een overzicht van relevante rechtspraak van het Hof van Justitie i.v.m. de ‘gegrond...
PDF
BMM Bulletin 2013 / 2

‘Specialist’, ‘gespecialiseerd in’ of toch niet?

Ady van Nieuwenhuizen Advocaat bij Ploum Lodder Princen te Rotterdam ‘Specialist’, ‘gespecialiseerd in’ of toch niet Overzicht van de dealerjurisprudentie na BMWDeenik oftewel het gebruik van merken door niet-of
PDF
BMM Bulletin 2013 / 2

redactioneel

redactioneel de la rédaction Grenzen aan beperkingen in het Merkenrecht Met de toenemende ontwikkeling van een open Europese interne markt is de behoefte aan een afweging van de belangen van merkhouders, wederverkopers en consumenten in het afge...
PDF
BMM Bulletin 2013 / 1

Interview Paul Maeyaert

BMM bulletin Beneluxvereniging voor merken- en modellenrecht BMM Association benelux pour le droit des marques et modèles BMM het interview De BMM Vereniging kent meer dan 650 leden, maar hoe goed kent u uw medeleden eigenlijk In deze Rubriek tr...
PDF
BMM Bulletin 2013 / 1

bescherming in het buitenland - protection a l’étranger

BMM bulletin bescherming in het buitenland protection a l’étranger Marten Bouma Internationale Registratie IR transformatie van IP Translator WIPOOMPI heeft een notificatie uitgevaardigd op 23 november 2012 inzake de IP Translator praktijk van ...
PDF
BMM Bulletin 2013 / 1

opmerkelijk of merkwaardig - remarquable

BMM bulletin opmerkelijk of merkwaardig remarquable Yvonne Noorlander Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom BBIE publiceert naast merkinschrijvingen in het register regelmatig Benelux depots waarvan de inschrijving geheel of gedeelt...
PDF
BMM Bulletin 2013 / 1

onder de hamer - affaires pendantes

onder de hamer affaires pendantes Florence Verhoestraete Zaken ingeleid voor het Hof van Justitie Prejudiciële vragen Coty Prestige Lancaster Group GmbH First Note Perfumes NV, Zaak C-36012 Het Bundesgerichtshof heeft de volgende vragen gesteld ...
PDF
BMM Bulletin 2013 / 1

jurisprudentie overzicht - relevé de jurisprudence

BMM bulletin jurisprudentie overzicht relevé de jurisprudence 12013 BMM Bulletin jaargang 39 Europa General Court, 5 September 2012, Euro-Information – Européenne de traitement de l’information OHIM, T-49711 Refusal to register – descriptivene...
PDF
BMM Bulletin 2013 / 1

jurisprudentie - jurisprudence

BMM bulletin jurisprudentie jurisprudence Nijntje Gerechtshof Amsterdam 13 september 2011, zaak 200.054.94301, LJN: BS7825 Nijntje: Mercis en BrunaPunt, IER 2012-2 m.nt. Mr. Herman M.H. Speyart AMI 2012-1, p.28, m.nt. D.J.G. Visser Mediaforum 20...
PDF
BMM Bulletin 2013 / 1

Plain Packaging Expropriation and Disproportion

Plain Packaging Expropriation and Disproportion Tanguy de Haan advocaat bij NautaDutilh te Brussel Plain packaging for tobacco products is no longer a pipe dream for the anti-tobacco lobby or an unlikely scenario for the tobacco industry. Instea...
PDF
BMM Bulletin 2013 / 1

The right of information - An illustration of the conflict between data protection and the enforcement of intellectual property rights

Virginie Fossoul advocaat bij Altius te Brussel The right of information An illustration of the con
PDF
BMM Bulletin 2013 / 1

Merkenrecht en vrijheid van meningsuiting - Kanttekeningen bij enkele Belgische beslissingen

Veerle Raus redacteur van het BMM Bulletin advocaat bij CMS Derks te Brussel Merkenrecht en vrijheid van meningsuiting Kanttekeningen bij enkele Belgische beslissingen In theorie lijkt het eenvoudig. In geval er betwisting bestaat tussen de vrijh...
PDF
BMM Bulletin 2013 / 1

IE-rechten en uitingsvrijheid - Naar een fair balance

Josine van den Berg en Maarten Haak Resp. advocaat bij Klos Morel Vos Schaap te Amsterdam en advocaat bij Hoogenraad Haak te Amsterdam beiden zijn redacteur van het BMM Bulletin IE-rechten en uitingsvrijheid Naar een fair balance IE-rechten zij...
PDF
BMM Bulletin 2013 / 1

redactioneel - de la rédaction

redactioneel de la rédaction Merk- en grondrechten De eerste twee nummers van de jaargang 2013 van het BMM Bulletin zullen gewijd zijn aan de grenzen van het merkrecht. In dit nummer komt de verhouding van het merkrecht tot de zowel grondwetteli...
PDF
BMM Bulletin 2013 / 1

Inhoudsopgave

BMM Bulletin BMM Bulletin• Bulletin BMM Tijdschrift op het gebied van Merken- en Modellenrecht • Negenendertigste jaargang, nummer 1, lente 2013 • Magazine dans le domaine des droit des marques et modèles • 39e année, numéro 1, printemps 2013 Het ...
PDF
BMM Bulletin 2012 / 4

Interview Corina Post-Wolfert

BMM bulletin Beneluxvereniging voor merken- en modellenrecht BMM Association benelux pour le droit des marques et modèles BMM De BMM Vereniging kent meer dan 650 leden, maar hoe goed kent u uw medeleden eigenlijk In deze Rubriek treft u in ieder...
PDF
BMM Bulletin 2012 / 4

bescherming in het buitenland - protection a l’étranger

BMM bulletin bescherming in het buitenland protection a l’étranger Marten Bouma Internationale Registratie Nieuw lid Nieuw Zeeland, op termijn Thailand en Mexico Per 10 december 2012 is Nieuw Zeeland nieuw lid van het Protocol bij de Overeenkom...
PDF
BMM Bulletin 2012 / 4

opmerkelijk of merkwaardig - remarquable

BMM bulletin opmerkelijk of merkwaardig remarquable Yvonne Noorlander Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom BBIE publiceert naast merkinschrijvingen in het register regelmatig Benelux depots waarvan de inschrijving geheel of gedeelt...
PDF
BMM Bulletin 2012 / 4

onder de hamer - affaires pendantes

BMM bulletin onder de hamer affaires pendantes Florence Verhoestraete Zaken ingeleid voor het Hof van Justitie 42012 BMM Bulletin jaargang 38 Prejudiciële vragen Specsavers International Healthcare Ltd., Specsavers BV, Specsavers Optical Grou...
PDF
BMM Bulletin 2012 / 4

jurisprudentie overzicht - relevé de jurisprudence

jurisprudentie overzicht relevé de jurisprudence Europa General Court, 2 May 2012, Universal Display OHMI, T-43511 Application for Community word mark – absolute ground for refusal – descriptive character Just as the Examiner and the Board of Ap...
PDF
BMM Bulletin 2012 / 4

jurisprudentie - jurisprudence

BMM bulletin jurisprudentie jurisprudence 42012 BMM Bulletin jaargang 38 TRAVATAN ARREST VAN 26. 4. 2007 – ZAAK C-41205 P ARREST VAN HET HOF Derde kamer 26 april 2007 In zaak C-41205 P, betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 va...
PDF
BMM Bulletin 2012 / 4

Vervalste geneesmiddelen - De stand van zaken

Vervalste geneesmiddelen De stand van zaken Ilja Morée advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek In de EU is sprake van een toename van geneesmiddelen die qua identiteit, geschiedenis of oorsprong vervalst zijn. Deze middelen zijn uit het oogpu...
PDF
BMM Bulletin 2012 / 4

Farmaceutische merken in registerconflicten

Marloes Bakker Advocaat bij Klos Morel Vos Schaap Farmaceutische merken in registercon
PDF
BMM Bulletin 2012 / 4

Global Branding van geneesmiddelen

Pierre Konings Merkengemachtigde bij het farmaceutisch bedrijf MSD Global Branding van geneesmiddelen Het ontwikkelen van een geneesmiddel duurt vele jaren en kost honderden miljoenen euro’s. Dan moet de naam van dat product klinken als een klok....
PDF
BMM Bulletin 2012 / 4

redactioneel - de la rédaction

redactioneel de la rédaction Merk en geneesmiddelen In het acht jaar geleden verschenen themanummer Farma en Merkenrecht BMM Bulletin 2004-2 lag de nadruk op de commerciële kant van de geneesmiddelenmarkt met alle interessante IE-gevolgen, die c...
PDF
BMM Bulletin 2012 / 4

Inhoudsopgave

BMM Bulletin inhoud contenu BMM Bulletin• Bulletin BMM Tijdschrift op het gebied van Merken- en Modellenrecht • Achtendertigste jaargang, nummer 4, winter 2012 • Maga- REDACTIONEEL • DE LA R
PDF
BMM Bulletin 2012 / 2 - 3

het interview – Willem Hoorneman

BMM bulletin Beneluxvereniging voor merken- en modellenrecht BMM Association benelux pour le droit des marques et modèles BMM het interview – Willem Hoorneman De BMM Vereniging kent meer dan 650 leden, maar hoe goed kent u uw medeleden eigenlij...
PDF
BMM Bulletin 2012 / 2 - 3

bescherming in het buitenland - protection a l’étranger

BMM bulletin bescherming in het buitenland protection a l’étranger Marten Bouma Griekenland Nieuwe Merkenwet Op 11 april 2012 is de nieuwe Merkenwet van Griekenland aangenomen en voor een deel in werking getreden. De gehele inwerkingtreding zal...
PDF
BMM Bulletin 2012 / 2 - 3

opmerkelijk of merkwaardig - remarquable

BMM bulletin opmerkelijk of merkwaardig remarquable Yvonne Noorlander Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom BBIE publiceert naast merkinschrijvingen in het register regelmatig Benelux depots waarvan de inschrijving geheel of gedeelt...
PDF
BMM Bulletin 2012 / 2 - 3

onder de hamer - affaires pendantes

BMM bulletin onder de hamer affaires pendantes Florence Verhoestraete Zaken ingeleid voor het Hof van Justitie 2-32012 BMM Bulletin jaargang 38 Prejudiciële vragen Bernhard Rintisch Klaus Eder – Zaak C55311 Het Bundesgerichtshof heeft de volg...
PDF
BMM Bulletin 2012 / 2 - 3

jurisprudentie overzicht - relevé de jurisprudence

jurisprudentie overzicht relevé de jurisprudence Europa General Court, 17 January 2012, Hell Energy Magyarország kft OHIM, Hansa Mineralbrunnen GmbH, T-52210 Opposition proceedings – Likelihood of confusion The Court upholds the conclusion of th...
PDF
BMM Bulletin 2012 / 2 - 3

Fiscale aspecten van merken, tekeningen en modellen: België

Linda Brosens en Anne Van de Vijver Assistent resp. praktijkassisstent Onderzoeksgroep Onderneming en Recht Universiteit Antwerpen Anne van den Vijver is advocaat bij Tiberghien te Brussel Fiscale aspecten van merken, tekeningen en modellen: Belgi...
PDF
BMM Bulletin 2012 / 2 - 3

Nederlandse entiteiten in internationale royaltystructuren

Shie Yee Au Yeung en Pieter Drubbel belastingadviseurs bij Sajet Telting Partners te Amsterdam Nederlandse entiteiten in internationale royaltystructuren Nederland is een veelgebruikte jurisdictie in internationale royaltystructuren,1 met name v...
PDF
BMM Bulletin 2012 / 2 - 3

Intellectuele eigendom als bron van financiering Over het lot van merken, modellen en licenties bij faillissement, het belang van zekerheidsrechten en de nieuwe opportuniteiten onder Belgisch recht

Bram Delmotte en Esther Goldschmidt Advocaat bij de balie van Brussel, senior associate bij ALTIUS advocaat bij de balie van Brussel, associate bij ALTIUS Intellectuele eigendom als bron van
PDF
BMM Bulletin 2012 / 2 - 3

Merk en faillissement

Merk en faillissement Joost Becker advocaat bij Dirkzwager te Arnhem Welke merkrechten vallen er in de boedel Geldt een merklicentie ook nog als de merkhouder failliet gaat Hoe verhouden zekerheidsrechten op merken zich tot de boedel Hoe zit het...
PDF
BMM Bulletin 2012 / 2 - 3

redactioneel - de la rédaction

redactioneel de la rédaction Het merk als vermogensbestanddeel Tot de opdracht van de merkengemachtigde en de merkenjurist behoort het merk optimaal te registreren en te beschermen. Dat is de basis waarmee de merkhouder het merk kan exploiteren ...
PDF
BMM Bulletin 2012 / 1

het interview

BMM bulletin Beneluxvereniging voor merken- en modellenrecht BMM Association benelux pour le droit des marques et modèles BMM het interview De BMM Vereniging kent meer dan 650 leden, maar hoe goed kent u uw medeleden eigenlijk In deze Rubriek t...
PDF
BMM Bulletin 2012 / 1

Wim Mak Award 2011

BMM bulletin Beneluxvereniging voor merken- en modellenrecht BMM Association benelux pour le droit des marques et modèles BMM Wim Mak Award 2011 Verslag van de jury Rapport du jury Dit jaar heb ik het genoegen u de nieuwe Wim Mak Award voor t...
PDF
BMM Bulletin 2012 / 1

bescherming in het buitenland - protection a l’étranger

BMM bulletin bescherming in het buitenland protection a l’étranger Marten Bouma Verenigde Staten van Amerika Merken voor clinical trials Het is niet ongebruikelijk voor farmaceutische ondernemingen om tijdens clinical trials gebruik te maken va...
PDF
BMM Bulletin 2012 / 1

opmerkelijk of merkwaardig - remarquable

BMM bulletin opmerkelijk of merkwaardig remarquable Yvonne Noorlander Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom BBIE publiceert naast merkinschrijvingen in het register regelmatig Benelux depots waarvan de inschrijving geheel of gedeelt...
PDF
BMM Bulletin 2012 / 1

onder de hamer - affaires pendantes

BMM bulletin onder de hamer affaires pendantes Florence Verhoestraete Zaken ingeleid voor het Hof van Justitie 12012 BMM Bulletin jaargang 38 Prejudiciële vragen Fédération Cynologique Internationale Federación Canina Internacional de Perros ...
PDF
BMM Bulletin 2012 / 1

jurisprudentie overzicht

BMM bulletin jurisprudentie overzicht relevé de jurisprudence 12012 BMM Bulletin jaargang 38 Europa General Court, 4 October 2011, Handicare Holding OHIM, Apple Corps Ltd., T-36910 Replacement of one party to the proceedings – transfer of the ...
PDF
BMM Bulletin 2012 / 1

“Surveys for legal evidence throughout Europe: Where do we stand?”

Anne Niedermann Director of surveys for legal evidence, Institut für Demoskopie Allensbach, Germany “Surveys for legal evidence throughout Europe: Where do we stand” The present article provides an overview of the application and current status o...