BMM Bulletin

BMM Bulletin 1984 / 35

Download article

INHOUD

VERENIGINGSLEVEN

 

Algemene Statutaire Vergadering (3 mai 1984) - Redactionele Indrukken

Jaarverslag van het Bestuur over het Verenigingsjaar 1983/84

 

MEDEDELINGEN

Mededelingen van het Bestuur:

-Herziening Statuten, Ereregels en Huishoudelijk Reglement -Het voeren van de juiste betiteling op briefpapier etc. als lid v/d Vereniging

Announcements of the Board :: - Amendment of the Articles of Association, Code of Honour and internal Rules

-Using the correct titles in letter he...

BMM Bulletin 1984/35
1
BMM Bulletin 1984 / 35