BMM Bulletin

BMM Bulletin 1989 / 54

Download article

VERENIGINGSLEVEN

Mededeling van het bestuur

Leden-Mutaties

 

MEDEDELINGEN

Bestuur Orde van Octrooigemachtigden

 

ARTIKELEN

Benelux-Merkenwet en eerste richtlijn van de raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-staten - H.R. Furstner

 

LITERATUUR UIT BUITENLANDSE VAKBLADEN

 

JURISPRUDENTIE

Benelux Gerechtshof

- Hotel Alfa Louise/Gooima, 7-11-1988

- Philip Morris/B.A.T. Sigaretten-Fabriken, 18-11-1988

- Omnisport/Bauweraerts, 7-11-1988 Commentaar door G. Glas

 ...

BMM Bulletin 1989/54
1
BMM Bulletin 1989 / 54