BMM Bulletin

BMM Bulletin 1979 / 4

Download article
  1. Verenigingsleven.

1.1. Mededeling van de voorzitter.

 

1.2. Nieuwe leden.

 

1.3. Examen.

 

1.4. Programmacommissie.

 

1.5. Het diploma van de Vereniging.

 

1.6. Ontwerp richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lidstaten. Rapport van het Bestuur van de Vereniging.

 

  1. Het protocol van Genève van 29 augustus 1975 inzake het internationaal de pot van tekeningen en modellen van nijverheid. (J.J. Evrard).

 

  1. Groupe de travail sur les aspects ...
BMM Bulletin 1979/4
1
BMM Bulletin 1979 / 4