BMM Bulletin

BMM Bulletin 1980 / 03

Download article

INHOUD

Voor het academische jaar 1980/1981 CEIPI: programma voor

 

Casus Muller/Douma

 

Bewijslast bij Merkinbreuk: J.A. STOOP

 

Theorie en praktijk: C.J. VERSCHOOR

 

Merken en consumentenbescherming: W. MAK

 

Examen opgaven van dit jaar

Taalprobleem: bulletin

Bibliografie

 

Commissie Wetgeving voorstellen tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken

BMM Bulletin 1980/3
1
BMM Bulletin 1980 / 03