BMM Bulletin

BMM Bulletin 1980 / 02

Download article

INHOUD

1. De uitvoering van het BMM-Bulletin

2. Verenigingsleven

2.1. Leden/Raad van Beroep, benoeming van de Heer E. EMRINGER

2.2. Symposium BMM: "Het merk in vergelijkende reklame"

2.3. Gerechtelijke procedures in België en Nederland (L. Wichers Hoeth)

2.4. Merkenrecht en procesrecht in België: enkele elementaire begrippen (1. Verougstraete)

3. Beneluxovereenkomst inzake eenvormige wet betreffende de dwangsom

(F. Gevers) La coexistence entre marques communautaires et marques nationa...

BMM Bulletin 1980/2
1
BMM Bulletin 1980 / 02