BMM Bulletin

BMM Bulletin 1977 / 2

Download article

Jaarverslag

 

Woord van de President

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering

 

Budget

 

BMM Bulletin

 

Examen

 

Bibliografie

 

Foreign members

 

- USTA

 

- ITMA

 

Symposium te Monte-Carlo

 

EEG Merkenwetgeving (W. Mak)

 

Diplomatieke Conferentie te Genève (W. Mak)

 

Standaardwet voor ontwikkelingslanden (F. Gevers)

 

Rechtsleer

 

Doctrine (B. Van Reepinghen)

 

Merkendepots in strijd met de openbare orde (Steinhauser)

 

Rechtspraak

 

Chronique de jurisp...

BMM Bulletin 1977/2
1
BMM Bulletin 1977 / 2