BMM Bulletin

BMM Bulletin 1978 / 03

Download article

INHOUD

- Woord van de voorzitter

- BMM Bulletin

- Erratum

- Examen - Leden

- Benoeming - Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden

- Zetel van het E.E.G.-merkenbureau

 

- Vergadering van de vereniging op donderdag

21 september 1978.

 

- Verslag van de Vergadering.

Rapport van de Commissie wetgeving

Service Marks in the Federal Republic of Germany

(uiteenzetting van Dr. K. Günther)

 

- Les Marques de Service 1'Expérience de la France

(uiteenzetting van B. Pochon).

 

- Waarom ...

BMM Bulletin 1978/3
1
BMM Bulletin 1978 / 03