BMM Bulletin

BMM Bulletin 1978 / 02

Download article

INHOUD

 

Woord van de Voorzitter

 

BMM Bulletin

 

BMM Vergadering

 

Gemeenschapsmerk

 

Examen

 

Samenstelling van de BMM

Leden

 

Zetel van het EEG Merkenbureau Orde van de Advocaten van de Balie van Brussel

 

Frankrijk

 

Vragenlijst (J. De Clerck)

Vragenlijst (H. Molijn)

 

Bibliografie 

 

XXXe AIPPI congres (L. Verschoor)

 

Protecting a Trademark (W. Mak)

 

Document IV-262-77 EEG Commissie (J. De Clerck)

 

Minnelijke Regelingen in Merkenzaken (Ch. Gielen)

 

TRT...

BMM Bulletin 1978/2
1
BMM Bulletin 1978 / 02