BMM Bulletin
Artikel

Beslag inzake namaak in België: een stand van zaken

Download article
BMM Bulletin 2021/1
1
Redactioneel
Bewijs in IE-zaken
Carina Gommers en Maarten Rijks
2
Artikel
‘Actori incumbit probatio’: ook waar inzake merken en modellen?
Eva De Pauw en Jorn Torenbosch
3
Artikel
Het Nederlandse Bewijsbeslag in IE-zaken
Wim Maas
4
Artikel
Beslag inzake namaak in België: een stand van zaken
Christian Dekoninck en Marie Keup
5
Artikel
La saisie-contrefaçon en Belgique: etat des lieux
Christian Dekoninck et Marie Keup
6
Artikel
De rol van echtheidskenmerken bij vaststelling van IE-inbreuken in counterfeit-zaken
Xavier Koehoorn, Carlos Mendez en Vivianne Vermeulen
7
Artikel
Het i-DEPOT. Een nuttig stuk gereedschap op de bodem van de kist
Camille Janssen en Diter Wuytens
8
Artikel
De invloed van feitelijk gebruik
Alexander van Laaren en Tom Brohm
9
Artikel
Bewijs van openbaarmaking van een model
Rogier Goos
10
Artikel
Bespreking van het proefschrift ‘De Handelsnaamwet onder de loep’
Paul Steinhauser
11
Rubriek
Onder de hamer
Florence Verhoestraete
12
Rubriek
Bescherming in het buitenland
Marten Bouma
13
BMM Verenigingsnieuws
Het interview François Uyttenhove
14
BMM Verenigingsnieuws
Ledenmutaties
15
Inhoud 2021 / 1