BMM Bulletin
Rubriek

Onder de hamer

Download article
BMM Bulletin 2020/1
1
Inhoud 2020 / 1
2
Redactioneel
Merken en sport
Olivier Vrins en Sabin Tigu
3
Artikel
Een streepje voor? Het decennium van de driestrepenmerken
Landine Varela
4
Artikel
Ambush marketing in de sport. Noodzaak en nut van merkenrechtelijke bescherming?
Joost Vynckier
5
Artikel
IE-rechtelijke (s)portretten
Glenn Fredrix en Marjolein Driessen
6
Artikel
Exploitatie en bescherming van verzilverbare populariteit in het Engelse voetbal
Babette Aalberts en Jan van Vegchel
7
Artikel
Scoren met modelregistratie. Weergave van het model bij nationale en internationale modelregistratie
Ellen Gevers
8
Artikel
Rechterlijke bevoegdheid bij schending van persoonlijkheidsrechten van atleten in de EU
Alexander De Bleeckere
9
Artikel
IP Legend: Wim Mak
Nicole van Roon
10
Artikel
Aanvulling Fenêtre sur Cours
11
Rubriek
Onder de hamer
Florence Verhoestraete
12
Rubriek
Opmerkelijk of merkwaardig
Bart ten Doeschate
13
Rubriek
Bescherming in het buitenland
Marten Douma
14
BMM Verenigingsnieuws
Interview Marten Bouma
15
BMM Verenigingsnieuws
Ledenmutaties