BMM Bulletin
Artikel

'We are Belgium'

Download article
BMM Bulletin 2019/1
1
Inhoud
Inhoud 2019 / 1
2
Redactioneel
Follow the money
Sarah van den Brande en Maarten Rijks
3
Artikel
Financiële aspecten van intellectuele eigendom
Pieter Christiaan van Prooijen en Severin de Wit
4
Artikel
Verhaalbaarheid van kosten in Belgische IE-procedures
Flip Petillion en Diégo Noesen
5
Artikel
Schade- en winstbegroting in het Belgische merken-, tekeningen- en modellenrecht
Tom Gladinez
6
Artikel
La récupération de frais d'avocat dans des procédures de propriété intellectuelle au Luxembourg
Vincent Wellens
7
Artikel
De Nederlandse proceskostenveroordeling: (nog steeds) een obstakel
Marjolein Driessen
8
Artikel
Schadevergoeding en winstafdracht naar Nederlands recht
Charlotte Garnitsch
9
Artikel
It's all about the money... Recht op je centen?!
Landine Varela
10
Artikel
'We are Belgium'
Cees Faes
11
Rubriek
Onder de hamer
Florence Verhoestraete
12
Rubriek
Opmerkelijk of merkwaardig
Bart ten Doeschate
13
Rubriek
Bescherming in het buitenland
Marten Bouma
14
BMM Verenigingsnieuws
Interview | Ledenmutaties