BMM Bulletin
Rubriek

Bescherming in het buitenland

Download article
BMM Bulletin 2018/2
1
Inhoud 2018 / 2
2
Redactioneel
Merken en territorialiteit
Olivier Vrins
3
Artikel
De ontwikkeling van het Benelux-merkenrecht
Cátia Silva Santos en Ady van Nieuwenhuizen
4
Artikel
Geldigheid Benelux- en Uniemerken: een territoriale hindernis?
Derya Ada
5
Artikel
Conversie van het EU-merk
Marten Bouma
6
Artikel
De territoriale werking van het merkinbreukverbod: de stand van zaken
Joost Becker
7
Artikel
De regels met betrekking tot de internationale bevoegdheid van de rechterlijke instanties inzake merken onder de loep
Olivier Vrins
8
Artikel
The Implications of Brexit for IP Practitioners
Kate O’Rourke
9
Rubriek
Onder de hamer
Florence Verhoestraete
10
Rubriek
Opmerkelijk of merkwaardig
Bart ten Doeschate
11
Rubriek
Bescherming in het buitenland
Marten Bouma
12
BMM Verenigingsnieuws
Interview | Agenda | Ledenmutaties