BMM Bulletin
Artikel

De rectificatie als nevenvordering in Nederlandse procedures

Download article
BMM Bulletin 2018/1
1
Inhoud 2018 / 1
2
Redactioneel
Nevenvorderingen
Marjolein Driessen
3
Artikel
Nevenvorderingen
Hannes Abraham
4
Artikel
Spoedeisend belang van nevenvorderingen bij een IE-inbreuk
Timme Geerlof en Shaharzaad Said
5
Artikel
Recht op informatie bij IE-inbreuken vanuit Belgisch perspectief
Jeroen Muyldermans
6
Artikel
Nevenvordering: informatieverschaffing omtrent de inbreuk op het Benelux merk- en modelrecht
Benjamin van Kessel
7
Artikel
Het rechterlijk publicatiebevel bij inbreuken op merken, tekeningen en modellen naar Belgisch recht
Véronique Pede en Jozefien Vanherpe
8
Artikel
De rectificatie als nevenvordering in Nederlandse procedures
Marjolein Driessen
9
Artikel
Terugroeping, definitieve verwijdering en vernietiging van inbreukmakende goederen vanuit Belgisch perspectief
Paul Maeyaert
10
Artikel
Herijking van de rol van de accountant bij de opgaveverplichting
Paul Tjiam
11
Rubriek
Onder de hamer
Florence Verhoestraete
12
Rubriek
Opmerkelijk of merkwaardig
Yvonne Noorlander
13
Rubriek
Bescherming in het buitenland
Marten Bouma
14
BMM Verenigingsnieuws
Interview | BBMM geslaagden | Ledenmutaties