BMM Bulletin

Onder de hamer - Affaires Pendantes

Download article
BMM Bulletin 2005/2
1
Inhoudsopgave
2
redactioneel - de la rédaction
Willem Hoorneman
3
Normaal gebruik in de Benelux Merkenwet - Wat valt of vervalt onder artikel 5 lid 2 sub a BMW?
D.C. Elzinga
4
Soortnamen en andere uitgeburgerde merken
Jacqueline Schaap
5
Heilung Mort et resurrection? Dood en verrijzenis?
Philippe Péters
6
Jurisprudentie - Jurisprudence
7
Jurisprudentieoverzicht - Relevé de Jurisprudence
Willem Hoorneman, Christine de Keersmaeker, Paul Reeskamp en Gregor Vos
8
Onder de hamer - Affaires Pendantes
Florence Verhoestraete en Alix Damseaux
9
Bookmarks
Leo van der Wees
10
opmerkelijk of merkwaardig - remarquable
Evelien Zimmerman-Den Dulk
11
Boekbespreking - Critique / A. BRAUN, Précis des marques
Paul Maeyaert
12
bescherming in het buitenland - protection a l’étranger
Marten Bouma