BMM Bulletin

Quelques réflexions à partir d’arrêts de la cour d’appel de La Haye en matière de motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque

Download article
BMM Bulletin 2005/1
1
Inhoudsopgave
2
redactioneel - de la rédaction
Willem Hoorneman
3
Een toekomst voor het Benelux Gerechtshof
Ivan Verougstraete
4
De Belgische rechtspraak ex artikel 6ter BMW vanuit Nederlands perspectief
Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen
5
Quelques réflexions à partir d’arrêts de la cour d’appel de La Haye en matière de motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque
Fernand de Visscher & Françoise Jacques de Dixmude
6
Europese jurisprudentie vanuit Beneluxperspectief
Jaap Spoor
7
Kleurmerken in de Benelux: weg uit de grijze zone?
Paul Maeyaert
8
Jurisprudentieoverzicht - Relevé de Jurisprudence
Willem Hoorneman, Christine de Keersmaeker, Paul Reeskamp en Gregor Vos
9
Onder de hamer - Affaires Pendantes
Florence Verhoestraete en Alix Damseaux
10
Bookmarks
Leo van der Wees
11
opmerkelijk of merkwaardig - remarquable
Evelien Zimmerman-Den Dulk
12
bescherming in het buitenland - protection a l’étranger
Marten Bouma