BMM Bulletin

Jurisprudentie - Jurisprudence

Download article
BMM Bulletin 2004/2
1
Inhoudsopgave
2
Redactioneel - De la redaction
Willem Hoorneman
3
Geneesmiddelenreclame in België
Veerle Raus
4
Geneesmiddelenreclame in Nederland
Chantal Morel
5
Substitutie en de Grenzen van Merkenrecht
Ton Artz
6
Uitputting van de Rechten op Geneesmiddelen in een Uitgebreide Unie
Philippe Péters en Tanguy de Haan
7
Jurisprudentie - Jurisprudence
8
Jurisprudentie overzicht - Relevé de jurisprudence
9
Onder de hamer - Affaires Pendantes
Liesbeth Weynants en Victoire Dieryck
10
Bookmarks
Leo van der Wees
11
Bescherming in het buitenland
Marten Bouma
12
Opmerkelijk of merkwaardig - Rémarquable
Eveline Zimmerman-Den Dulk