LET OP: gewijzigde inlog!       Gebruikersnaam: bmm     Wachtwoord: bmm
 

Zoeken

verklein lettertype vergroot lettertype print pagina bookmark

Themanr/Thematiques

2017-
2017/1 Franchiserecht / Droit de la franchise
2017/2 Merken en gereguleerde markten / Marques et marchés réglementés
2017/3 Fenêtre sur Cours

2016
2016/1 Het nieuwe Europese merkenrecht / Le nouveau droit des marques euopéen
2016/2 Overeenkomsten I / Contrats I
2016/3 Overeenkomsten II / Contrats II

2015
2015/1
Slaafse nabootsing / Copie servile
2015/2
3D-printen; modellenrecht (?)
2015/3
De maatman / La personne de référence

2014
2014/1
BMM bestaat 40 jaar - daar zit muziek in; Le BMM a 40 ans - il y a de la musique dans l’air

2013

2013/1: Merk- en grondrechten - Droits de marque et droits fondamentaux
2013/2 Grenzen aan beperkingen in het merkenrecht / Les contours des restrictions au droit à la marque
2013/3-4
Douaneverordening 608/2013 / Règlement antipiraterie 608/2013

2012
2012/1: Marktonderzoek in merkenzaken - Les études de marché en droit des marques
2012/2-3: Het merk als vermogensbestanddeel - La marque, élément du patrimoine
2012/4: Merk en geneesmiddelen - Marques et médicaments

2011
2011/1: Google AdWords
2011/2: Max Planck studie - Etude Max Planck
2011/3: Handhaving - Moyens d’action
2011/4: Inburgering – Uitburgering - Acquisition/perte du caractère distinctif par l'usage

2010
2010/1: Fashion
2010/2: Bellure
2010/3: Gebruik - Usage
2010/4: Merk en alcohol - Marques et alcool

2009
2009/1: Bekende merken - Marques notoires
2009/2: Merchandising
2009/3: 35 jaar BMM - La BMM a 35 ans
2009/4: Collectieve merken - Marques collectives

2008
2008/1: Vlaggen en emblemen, goede zeden en openbare orde - Drapeaux et emblèmes, bonnes mœurs et ordre public
2008/2: Handelsnaam versus Merk - Nom commercial versus Marque
2008/3: Bureauprocesrecht - Droit de procédure du Bureau
2008/4: Invoer, doorvoer en uitvoer - Import, export et transit

2007
2007/1: Merkenrecht in China - Le droit des marques en Chine
2007/2: Beneluxmerk, vloek of zegen? - Marque Benelux, protection ou illusion ?
2007/3: Vergelijkende reclame - La publicité comparative
2007/4: Opel/Autec

2006
2006/1: Transitohandel - Commerce transitaire
2006/2: WK voetbal 2006 - La coupe du monde de football 2006
2006/3: Merk en internet - Marque et internet
2006/4: Uit vorm? - Hors forme?

2005
2005/1: De Benelux ®-evolutie - Le Benelux ®-évolution
2005/2: Gebruik, niet-gebruik en hernieuwd gebruik van een merk - Usage, non-usage et usage renouvelé d’une marque
2005/3: Is het Europees Merkenrecht geharmoniseerd? - Une harmonisation du droit des marques européen
2005/4: Geografische benamingen - Dénominations géographiques

2004
2004/1: Schadeberekening
2004/2: Farma en Merkenrecht
2004/3: De boodschap van het Postkantoor
2004/4: Het nieuwe modellenrecht

2003
2003/1: Baby Dry of Companyline?
2003/2: Ander gebruik
2003/3: Uitbreiding van de EU
2003/4: Nieuwe Benelux Merkenwet (nog niet beschikbaar)

2002 (nog niet beschikbaar)
2002/1: Depot te kwader trouw
2002/2: Gemeenschapsmodel
2002/3: Fiscaliteit en financiën rond merken
2002/4: Vormmerken

2001 (nog niet beschikbaar)
2001/1: Marktonderzoek
2001/2: Vervuiling merkenregister
2001/3: Handelsnaamrecht
2001/4: Oneerlijke mededinging & Merkenrecht

2000 (nog niet beschikbaar)
2000/1: Piraterij
2000/2: Uitputting
2000/3: Rechtshandhaving
2000/4: Bekend merk

1999 (nog niet beschikbaar)
1999/1: Modellenrichtlijn
1999/2: Gemeenschapsmerk
1999/3: Weigeringen
1999/4: 25 jaar BMMDevelopment version 2017